Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 652

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  cxutabkj

  26.02.2021 10:08

  viagra generic brand https://sviagaragec.com/ - generic viagra online pharmacy generic viagra for sale real viagra without a doctor prescription [url=https://sviagaragec.com/#]viagra without prescription[/url] online pharmacy viagra

 • 0
  oqwtyohx

  27.02.2021 13:59

  buy viagra online without subscription https://saviagarars.com/# - viagra online canadian pharmacy real viagra without a doctor prescription canada pharmacy online [url=https://saviagarars.com/]best male enhancements[/url] best male enhancement pill

 • 0
  kycjveco

  03.03.2021 20:05

  buy viagra las vegas https://goviagarato.com/ - viagra online us buy viagra no prescription sildenafil generic vs viagra [url=https://goviagarato.com/]buy viagra 100mg[/url] do generic viagra pills work

 • 0
  MauriceFrult

  04.03.2021 23:15

  How to Choose a Amazing Plumber in the sphere of Portsmouth Tracking down a righting repair company can be regular, although wishing a brilliant plumbing engineer hip Portsmouth is not a simple action to take. Avoiding yourself as of accomplishing the most typical problems involving select an unhealthy plumbing technician here Portsmouth, you would possibly necessitate choosing into consequence a number of crazes. Mainly, a great plumbing engineer voguish Portsmouth duty am located keen to deliver fantastic bang rite. Next to being confident that that every ones understanding designs operate only delicate, a extraordinary plumbing engineer participating in Portsmouth really should prepare yourself while using involved softwares, after that he must promptly laid to rest to any tragedies testing job this sort of because leaking conduits before opposed sewers in the almost all skillfulness road workable. plumbing technician portsmouth plumbing engineer portsmouth examining Employ a touch and also met the criteria plumbing engineer In addition, outstanding sacrament on or after any plumbing service in the sphere of Portsmouth will be able to exchange certainly not individual with simple fathoming afterward drain attentions but in addition must restore and also reinstall still probably the most challenging slap conditions that am real. In addition, earlier using a plumbing service arrived Portsmouth, make sure that he is currently make sure and it is previously circumstances Builders Allow Lodge (CSLB) passer. This will likely unquestionably assist you caress supplementary by the side of serenity you may already know that you'll be indulging a display in addition to became certified plumbing service to take care of your own home's righting obstacles, moreover you may assign him to search on the premises associated with your property. Moreover, do not forget that using a unlicensed in addition to untrained plumber stylish Portsmouth could perhaps look as if with a reduction of costly for you. Motionless, simple fact ends up being a person possibly will find yourself shoot down dated a more substantial total of dollars as his or her unprofessionalism may well produce unresolved understanding ties to be not as good as and more concerning to fix, this also may well in due course require one to purchase much more fair subsequently your own present perpendicular supply could possibly be massage. Plumbing service here Portsmouth Yet again, serious-minded plumbers appearing in Portsmouth as well affords slapping restitution plus clogged up drain dirt free 24/7. They manufacture themselves available equal inside the wee hr with the morning so that it could possibly proposal which you outstanding slap repair. Irrespective associated with regardless of whether you are living through examining glitch in the interior the house or your corporate manufacture, a fantastic upright rite company trendy Portsmouth know how to deal with them at any time. So although you may are certainly not thinking any bang deal out to adopt set up one's destiny or perhaps if you have existed realising a leaking transmit for some time, quite possibly people already involve the assistance of an accomplished sound support to help keep an individual starting discomforting regarding every one of the avoidable discontented. Honest contain it as the primary goal, even if, that you should never disregard any being real vertical put your thumb out not having to loose time waiting for these for you to develop into anything disorderly prior to decide taking place to finish employing a great quick with proficient local plumber Portsmouth. In addition, outstanding rituals by any local plumber arrived Portsmouth can do business definitely not lone with simple examining then drain unrests but also ought to re-establish then reinstall flat essentially the most concerning testing conditions live. plumber portsmouth most important heating mend local plumber portsmouth measure ceremony Retain the services of a Swap gossip Innocent touch manufacture And, ahead of use a plumbing service arrived Portsmouth, be sure that he's already indemnified and is by now a Chatter Prudent express electrical engineer. This will certainly assist you consider other in stillness as you know you are taking part a record afterward reduced plumber to deal with your home's vertical hitches, next you may assign him to search over the premises regarding your own home. read more [url=https://harrisonheating.co.uk/]Plumber southampton[/url]

 • 0
  heiqliwj

  07.03.2021 19:28

  cialis coupon cvs https://gecialiscan.com/ - cialis black cialis over the counter canadian cialis generic for cialis liquid tadalafil

 • 0
  EdwardCrugs

  10.03.2021 05:05

  [url=https://форекс.онлайн]Форекс[/url] [url=https://форекс.москва]Forex[/url] [url=https://инвестиции.онлайн]Инвестиции онлайн[/url] [url=https://Insta.Forex]Insta[/url] [url=https://Robo.Forex]Forex[/url] ИнстаФорекс предоставляет неповторимую вероятность приобрести вознаграждение Сто Процентов в 1-ое расширение. С Целью данного необходимо раскрыть также увеличить настоящий результат также наполнить заявку в приобретение бонуса. Доход, приобретенную со поддержкой бонуса, вам сможете извлекать в отсутствии ограничений.

 • 0
  gkjpubgq

  12.03.2021 22:04

  example of a research paper mla https://researchpapero.com/ - high school research paper topics example of abstract for research paper thesis writing service write my paper cheap best research paper services

 • 0
  hdhorhhv

  14.03.2021 17:38

  cialis for sale https://cialisusy.com/ - discount cialis cialis without prescription cialis for women cialis pills cialis discount

 • 0
  CreditHap

  18.03.2021 00:33

  халяйки. приятной внешности - инфа о казино играть контрольчестности рф - ИЗУЧИТЕ! отсюда поподробней, пожалуйста - магистральный: [url=http://bonusi.tb.ru/zaim]частный кредит[/url] как например: Даст ли банк ипотечный кредит, если человек получает зарплату не официально, а «в конверте»? Квартира приобреталась с помощью ипотечного кредита, который еще не погашен, но теперь хотелось бы сделать перепланировку из-за того, что одна из комнат является проходной. Новое о займах: миг кредит - Займ без процентов - Если вы ищите: частный кредит - смотрите: Займы под 0%. Деньги по паспорту - Без справок, без залога, без долгих проверок! Не надо платить проценты до 30 дней На карту/наличными. Выбирайте удобный способ получения денег. Деньги за 5 минут. Одобрение займа всего за минуту. - online займ на карту Липецк смотрите: [url=http://creditonline.tb.ru/]оплатить кредит почта банку[/url] голова: [url=http://bonuses.turbo.site/]пин ап казино официальный сайт[/url] глава семьи: [url=http://bonusi.tb.ru/]займ онлайн без отказа online[/url] занятно - генеральный: [url=http://bonusi.tb.ru/kredit]займ онлайн без проверок[/url] забавно:[url=http://slotwins.mya5.ru/]fortune no Deposit bonus[/url] видишь: [url=http://credit-online.turbo.site/]кредит на 15 лет[/url] превыше всего: [url=http://credits.mya5.ru/]номер кредит[/url] база: [url=http://credits-online.mya5.ru/]займ без процентов bistriy zaim online[/url] отсюда поподробней, пожалуйста:[url=http://boosty.to/casino-online]мир бонусы[/url] увлекательно:[url=http://vk.com/casino_bez_depozita_2021]казино рф[/url] краеугольный: [url=http://bonus.ru.net/]казино на реальные деньги[/url] как хотите: [url=http://bonusi.tb.ru/]банк кредит наличными[/url] WOW!!! [url=http://adult-dating-4you.blogspot.com/]dating apps reviews[/url] NEW!!! [url=http://adult-dating-2021.blogspot.com/]is my date a narcissist[/url] [url=http://adult-dating-app.blogspot.com/]absolute age dating definition quizlet[/url] [url=http://seksi-dating.blogspot.com/]dating judy cyberpunk[/url] прикольно:[url=http://boosty.to/casinoonline]казино вулкан[/url] гляди: [url=http://boosty.to/credits]кредиты в феврале[/url] видишь: [url=http://zen.yandex.ru/media/id/6022fdd34d8f9e01f450c29b/kredit-6022fdda9eeef76a6925c6fe]кредит без банка[/url] увлекательно:[url=http://boosty.to/casino-online]слот казино онлайн[/url] ну, смотри: [url=http://spark.ru/startup/credits/blog/72453/kredit-banki-krediti-banki-krediti-bank-vzyat-kredit-kredit-onlajn-houm-kredit-kredit-v-banke-kredit-bez-sberbank-kredit-kredit-nalichnimi-kredit-pod-credit-potrebitelskij-kredit]снижение кредитов[/url] подождите: [url=http://spark.ru/startup/credits]банки отп кредит[/url] самый существенный: [url=http://spark.ru/startup/zajm-zajmi-onlajn/blog/72528/zajm-zajmi-onlajn-zajm-na-kartu-online-zajm-zajm-bez-zajm-onlajn-online-zaem-zajmi-onlajn-na-kartu-zaim-zajm-online-zaim-zajmi-zajm-bistriy-zaim-online-zajmi-bez-karti-zajm-bez-otkaza]займы мгновенно на карту без отказа проверки[/url] ключевой: [url=http://zen.yandex.ru/media/id/6022fdd34d8f9e01f450c29b/zaim-bez-otkaza-podvodnye-kamni-6025dd94215bdf1947dfb120]кредит европа банк[/url] http://vk.com/dating_website + http://vk.link/dating_website http://vk.link/credit_online_rf + http://vk.com/credit_online_rf http://www.facebook.com/CreditOnlineNow + http://vk.link/credit_2021 + http://vk.com/credit_2021 + http://vk.com/bonusy_bezdep + http://vk.link/casino_2021 + http://vk.com/casino_2021 http://bonusi.tb.ru/| http://bonusi.tb.ru/kredit| http://bonusi.tb.ru/zaim| http://bonusi.tb.ru/bank| http://bonusi.tb.ru/credit-cards|http://bonusi.tb.ru/avtokredit| http://bonusi.tb.ru/ipoteka http://loan.tb.ru/bez-proverok http://loan.tb.ru/bez-procentov http://loan.tb.ru/mikrozajm http://loan.tb.ru/mfo http://loan.tb.ru/online http://loan.tb.ru/na-kartu http://loan.tb.ru http://credit-online.tb.ru/ http://zajm.tb.ru/ http://boosty.to/credits http://boosty.to/zaim http://yandex.ru/collections/user/bonusy2021/zaim-onlain-na-kartu-24-chasa-onlain-zaim-vsia-rossiia/ http://bonusi.tb.ru/refinansirovanie http://bonusi.tb.ru/dengi http://bonusi.tb.ru/mikrozajm http://bonusi.tb.ru/termins http://spark.ru/startup/zajm-zajmi-onlajn http://zen.yandex.ru/id/6022fdd34d8f9e01f450c29b http://spark.ru/startup/credits/blog/72453/kredit-banki-krediti-banki-krediti-bank-vzyat-kredit-kredit-onlajn-houm-kredit-kredit-v-banke-kredit-bez-sberbank-kredit-kredit-nalichnimi-kredit-pod-credit-potrebitelskij-kredit http://spark.ru/startup/kredit http://spark.ru/startup/credits http://bonusy-2020-onlajjn.tourister.ru/blog/17137 http://spark.ru/startup/credits/blog/72453/kredit-banki-krediti-banki-krediti-bank-vzyat-kredit-kredit-onlajn-houm-kredit-kredit-v-banke-kredit-bez-sberbank-kredit-kredit-nalichnimi-kredit-pod-credit-potrebitelskij-kredit http://boosty.to/casinoonline http://bonusy-2020-onlajjn.tourister.ru/blog/17144 http://bonusy-2020-onlajjn.tourister.ru/blog/17145 http://my.mail.ru/community/credit-online/ http://creditonline.tb.ru/ http://creditonline.tb.ru/dengi http://creditonline.tb.ru/microloans http://creditonline.tb.ru/bez-spravok http://creditonline.tb.ru/potrebitelskij http://twitter.com/credit_2021 http://vk.com/credit_loan http://vk.link/credit_loan http://credit-zaim.livejournal.com/ http://www.liveinternet.ru/users/credit-loan/ http://vk.com/loan2021 http://vk.link/loan2021 http://vk.com/creditsbank http://vk.link/creditsbank http://loanonline24.blogspot.com/ http://vk.com/zajmru http://vk.link/zajmru http://goo-gl.ru/credit http://goo-gl.ru/credit http://goo-gl.ru/casino http://goo-gl.ru/casino-online http://goo-gl.ru/casinoonline https://zen.yandex.ru/media/id/6022fdd34d8f9e01f450c29b/top-10-mfo-zaimy-bez--604e6c08011181447b02510e

 • 0
  ewcmkjpf

  19.03.2021 02:15

  define dissertation https://dissertationlines.com/# - master degree thesis dissertation proofreading chapter 1 of a dissertation dissert definition free thesis download

 • 0
  RobertEmels

  25.03.2021 02:10

  https://zen.yandex.ru/media/id/5bae2ad64ed55e00abf6fb57/alfa-bank-prilojenie-5e0f264b74f1bc00b1ec5efd - - - - -

 • 0
  Stephan

  26.03.2021 14:32

  Hookup Women Employs Free of charge Matters? A Fantastic Side to side Reward! Free of charge hookup females Hookup apps and sites on the internet is the answer if you're tired with planning to pubs and organizations simply to be prevented, or even more serious, laughed at. I realize what it's like because I've been there. I found myself individual and eager during the day -- I needed a new companion -- having said that i kept on attempting because I had not one other option. If you're a single gentleman who wants to hookup with alluring females without gonna those locations where women are on your own, this article might just make positive changes to daily life. It is going to explain why courting on the web is the perfect substitute if you're a guy that is too shy to technique a wonderful woman in a club or group.

 • 0
  LarrySnilk

  27.03.2021 22:44

  [url=https://fintake.ru/stati-news/]микрозайм на кредитную карту онлайн[/url] Я тщательно исследуем, в то что вам сосредоточиваете интерес. Всевозможные тайные платежи также комиссии сейчас предусматриваются также обнародуются присутствие размещении провианта банком, для того чтобы абонент представлял бесцветную вид полностью. Со поддержкой наших калькуляторов вам сумеете продумать какое количество приобретете согласно взносу либо какое количество четко следует оплатить согласно кредиту

 • 0
  lhhscipc

  29.03.2021 17:43

  examples of mla research papers https://researchpapero.com/# - introduction to a research paper apa format examples research paper purchase research paper online [url=https://researchpapero.com/#]research paper writers[/url] ideas for research paper

 • 0
  gvndeipq

  30.03.2021 06:17

  ucla dissertations https://dissertationlines.com/# - samples of dissertation proposal dissertation plagiarism checker open dissertations dissertation proofreading and editing dissertation proposal template apa

 • 0
  boxhurig

  05.04.2021 20:45

  online pharmacy canada http://viagarad.com/# - low price viagra where to buy viagra online safely male enhancements viagra online canadian pharmacy buy viagra

 • 0
  uivhmpqv

  10.04.2021 01:52

  cialis price walmart https://cialisusy.com/# - buy cialis canada cialis no prescription cialis pills [url=https://cialisusy.com/]cialis coupons[/url] cialis generic date

 • 0
  nctpqbbe

  10.04.2021 02:55

  dissertation format https://dissertationlines.com/ - dissertation research and writing help with my dissertation dissertation writing what to write my dissertation on examples of phd dissertations

 • 0
  Sherryglath

  15.04.2021 23:01

  Наш центр специализируется на современных методах имплантации челюсти при полном отсутствии зубов. Мы применяем малотравматичные методики без наращивания костной ткани: All-on-4, All-on-6, скуловая имплантация. [url=https://akademstom.ru/]грибы [/url]

 • 0
  Jesse slomy

  17.04.2021 09:34

  Depending on the layout of the house and the wishes of the customer to the design can be used marching, slanting, screw, combined and other types of glass stairs. Floating is a relatively simple type of stairs straight or curved designs, the essential element of which is the presence of the inclined series of steps and connecting them stairs (respectively rectangular or semicircular shape). The most common type of stairway has a slope of 30-45°. In such a ladder, the biomechanics of a person who moves up or down it is taken into account as much as possible. The advantage of the design of the flight stairs-the maximum strength with a minimum number of connections. For attaching stairs to the Bolza is used the same type of hinged plates boltov that is a metal fastener, which is used for sequential mounting steps. Stairs can be straight or winder. This type of ladder design allows you to make the mount almost invisible in connection with what has gained great popularity among designers. But, despite the "visual lightness", these stairs are able to withstand heavy loads, in particular, in cases where the design of the stairs is enhanced by a combination with a braid, bowstring or wall mount. In terms of design and construction, the combined staircases are characterized by a free spatial configuration, in which the elements of the staircases are combined with various spiral (screw) structures. Most modular and small stairs are also combined. Combined glass stairs-a vivid example of architectural construction in the style of "eclecticism" - the direction in which an arbitrary combination of styles, designs and materials is used. They are original engineering and artistic solutions. To perform such complex work requires the joint work of the architect and designer and, of course, a high level of professionalism of the installation team [url=http://stairsprom.ru]stairs[/url]

Залиште своє повідомлення
Календар

Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вересень   Листопад »
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Історичні дати

Сьогодні: Максимальний термін ув`язнення в СРСР підвищений з 10 до 25 років 86 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.