Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 383

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  jygrvgws

  25.12.2020 01:37

  tadalafil cialis https://getcialisgens.com/ - best place to buy cialis online reviews printable cialis coupon cialis daily cost buy generic cialis cialis medication

 • 0
  jfmdbhwk

  28.12.2020 21:25

  prices of cialis https://getcialisgens.com/ - cialis super active cialis without a doctor prescription generic cialis for sale [url=https://getcialisgens.com/#]tadalafil cialis[/url] generic cialis reviews

 • 0
  JoshuaOpisk

  29.12.2020 06:16

  [b]Nuru Massage Erotic - [url=http://nuru-massage-ny.com]sensual massage new jersey[/url][/b] Hello! Our firm those who make your privacy daily life easier. Our salon that gives you massage . Characteristic property our Thai salon is not an enforced setting. We promote groups in a social network to promote. Ready to provide for you try different method massage alreadytoday. Our company looking forward to you in our SPA.

 • 0
  jcmqvoqy

  31.12.2020 22:28

  cialis https://medcialisget.com/# - cialis discount coupon for cialis cialis no prescription [url=https://medcialisget.com/]cialis prices[/url] discount cialis

 • 0
  ecoToova

  31.12.2020 23:55

  [b][url=https://eco-corporation.ru]Установка септика под ключ[/url][/b] Максимальное внимание к клиенту Дабы не ошибиться с выбором, рекомендуется учитывать характеристики самого дачи (либо коттеджа), габариты участка земли. Наша международная компания занимается не только лишь проектированием и сборкой, профессионалы дополнительно делают последующее сопровождение автономной канализации. Автономная канализация - наиболее востребованная часть технических коммуникаций Обеспечиваем лучший завершающий результат

 • 0
  ixouqjwz

  03.01.2021 02:14

  buy real cialis online https://gencialiscan.com/ - cialis savings card how to buy cialis cialis 10mg cheap cialis pills goodrx cialis

 • 0
  tsduwtwc

  04.01.2021 12:19

  essay payment https://essaywritinge.com/ - examples of rhetorical analysis essays paul graham essays what to write for college essay [url=https://essaywritinge.com/#]hook of essay[/url] about myself essay

 • 0
  inviva

  09.01.2021 21:15

  Hiya!. Our Famous Corporation in Flatbush over 9 years, during this time we work exclusively female workers, on Cheap house cleaning services and Housekeeping maid service. Maid service will maintain order and cleanliness in everywhere in the house according to certain . We employ solely experienced Maid service at home , that do Apartment cleaning of any complexity and execute it very fast and qualitatively. When we speak about a huge cottage, employees of our company we will provide you required for you composition Stateemployees. We offer as experienced team , but also prices affordable for each customer for Housemaid в Astoria. For to place an order Internal cleaning of furniture and Maid service at home advise you visit our site in Cooperative Village. The Tidy up Cleaning lady с Maid service usually simpler in Ridgewood We supply specialist [url=http://house-cleaner-nyc.com]house cleaning prices[/url] for private customers. Using European devices and also accredited tools, we accomplish maximum outcomes and supply cleansing quickly. Our friendly group supplies you to obtain acquainted with positive regards to cooperation for company customers. We sensibly approach our activities, clean utilizing specialist cleaning products and specialized tools. Our employees are educated, have medical publications as well as recognize with the subtleties of getting rid of facility as well as hard-to-remove dirt from surface areas.

 • 0
  qvvboxii

  11.01.2021 12:21

  cheapest cialis https://gencialiscan.com/# - cialis otc otc cialis canadian cialis [url=https://gencialiscan.com/]cialis 5mg price[/url] ordering drugs from canada

 • 0
  digtbylv

  17.01.2021 02:57

  complete your dissertation https://dissertationget.com/# - dissertation consulting services dissertation defense powerpoint template theses and dissertations [url=https://dissertationget.com/#]dissertation steps[/url] dissertation binding services

 • 0
  zximuzyt

  23.01.2021 21:57

  cialis without a doctor prescription https://gecialisra.com/ - cialis no prescription canada online pharmacy best canadian online pharmacy cialis buy tadalafil online

 • 0
  ycaegudd

  25.01.2021 21:01

  cialis canadian pharmacy https://gocialisget.com/# - printable cialis coupon cialis professional order cialis [url=https://gocialisget.com/]cialis 5 mg[/url] when will cialis be over the counter

 • 0
  lcaismql

  27.01.2021 13:07

  male enhancements https://viagarado.com/ - best price on viagra best generic viagra websites 100mg viagra [url=https://viagarado.com/#]buy viagra cheap[/url] do generic viagra pills work

 • 0
  Whoft

  31.01.2021 13:44

  This advice on Wyoming divorce incorporates divorce legislation, divorce and separation forms, child care calculators and guidelines, and even much a lot much more. https://free-divorce-advice.com/nevada/why-is-my-wife-controlling-2/

 • 0
  * Rеgistеr with a prоmo сodе and win a crуptоcurrеncу BYFOTZCBEA

  06.02.2021 21:45

  ***** Rеgistеr with а proмо соde and win a сrуptocurrеnсу FHZPZYYOCA https://forms.yandex.ru/u/601ed49db129017ccef3b8e7/success/ *****

 • 0
  ***** Regisтer with а prоmo codе and win а сrypтосurrеncу RURWOO

  06.02.2021 21:52

  **** Partners rаfflе biтcоins with a proмocоde PYKIIVIKQB https://forms.yandex.ru/u/601ed15d69162959d3d56060/success/ ****

 • 0
  ** our pаrтnеrs rаfflе bitcоins with a proмo code JEGJNYLUGJ htt

  06.02.2021 22:16

  ** Pаrtners rаfflе bitсoins wiтh a prомocode CPATPLNEDI https://forms.yandex.ru/u/601edb6e8a28dc7bc687f8f3/success/ **

 • 0
  *** our pаrtners rаfflе biтcoins with а prоmо code YMVSIKRTPR ht

  06.02.2021 22:21

  * cоllесt your biтcоin whеn rеgisтеring аnd using тhе proмo codе NORGDXXMKI https://forms.yandex.ru/u/601ee07f2d26877a0779bd6a/success/ *

 • 0
  ******** тakе pаrт in the bitcoin loтtеry. Use a prомo соde XLN

  06.02.2021 22:27

  ** оur partnеrs raffle bitсоins with а proмo code ATFZVEECKM https://forms.yandex.ru/u/601edb8298f7287e0f760f13/success/ **

 • 0
  ** соllесt yоur bitcoin when rеgistеring аnd using тhе prомo cоd

  06.02.2021 22:31

  ****** Prомо соde for the Biтcоin rаfflе aт regisтratiоn KTUPYJJIKZ https://forms.yandex.ru/u/601ed542675c196bafc62f62/success/ ******

Залиште своє повідомлення
Календар

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Квітень   Червень »
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Історичні дати

Сьогодні: У Львові помер Іван Франко. Останні вісім років життя видатний поет і письменник не міг писати, але продовжував займатися літературою, надиктовуючи свої твори 106 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.