Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 383

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  Dennisattal

  04.12.2019 06:33

  [url=http://www.xe-88.asia/sitemap.xml]![/url]

 • 0
  Mariozop

  07.12.2019 04:21

  Spiritual-grow is an important element of achieving success and being happy. Not everyone who has evolved has achieved Personal development, [b]but everyone who has achieved success by reading [url=https://www.minds.com/kontars]coaching blog[/url] has developed and done a lot of work on themselves. [/b] Development is on the one hand my way of life, but also my passion and idea for life.

 • 0
  WayneAbins

  08.12.2019 10:18

  Welcome to Top Doors for all your commercial and residential door needs. Serving Toronto since 2004. We provide Toronto quality installation, maintenance, and repair to a wide variety of commercial and residential doors. [url=https://www.google.com/maps/place/Toronto+Door+Repair+LTD/@43.6763462,-79.4907681,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x13822b32f99fca74!8m2!3d43.6763467!4d-79.48858]Toronto Door Repair LTD[/url]

 • 0
  LesliePag

  08.12.2019 18:29

  Вaльцы 5х2000мм.Год 1982.Цена 250000р. Вертикально сверлильный 2н135.Год 1989.Цена 130000р. Станок поперечно строгальный 736.Год 1990.Цена 150000р. Вертикально фрезерный F2-250.Год 1980.Цена 280000р. Пресс 40 тонн.Год 1990.Цена 200000р. Прессножницы НВ5222.Год 2009.Цена 250000р. Токарно-винторезный 1м63бф101.Год 1992.Цена 1750000р. Долбежный 7м430.Год 1987.Цена 600000р. Плоско шлифовальный 3б722.Год 1975.Цена 350000р. Плоскошлифовальный 3д711вф11.Год 1990.Цена 450000р. Токарно-винторезный 1к62д.Год 1995.Цена 250000р. Токарный полуавтомат 1В340ф30.Год 1987.Цена 700000р. Листогиб И2114.Год 1990.Цена 250000р. Пpeccножницы c-229a.Год 1991.Цена 80000р. Токарно-винторезный 16к20ф3с32.Год 1987.Цена 650000р. оснастка,инструмент. Сборочная плита 1800х5500.Цена 380000р. Прессножницы Н-5222.Год 2009.Цена 250000р. Компрессорная станция НВ10Э.Год 1990.Цена 400000р. Вертикально сверлильный 2с132.Год 1991.Цена 150000р. Вертикально фрезерный 6Т12.Год 2009.Цена 750000р. Токарно-винторезный УТ16ПМ.Год 1997.Цена 250000р. Вaльцы ИВ2216Б.Год 1991.Цена 300000р. Гaзopeзкa Цена 30000р. Пресс КД2128.Год 1986.Цена 250000р. Молот пневматический М-415a.Год 1990.Цена 250000р. Листогиб ERFURT PKXA 100X4000.Год 1990.Цена 470000р. Гильотина НД3316Г.Год 1992.Цена 260000р. Плоскошлифовальный 3Г71.Год 1990.Цена 250000р. Две линии гальванического покрытия Итальянские.Год 2005.Цена 3500000р. Радиально сверлильный ОС3000.Год 1991.Цена 120000р. Рaдиaльнo cвepлильный 255.Год 1990.Цена 270000р. Фaльцeпpoкaтный cтд-14.Год 1990.Цена 80000р. Станок фрезерный вертикальный консольный ГФ2171С5.Год 1990.Цена 800000р. Вертикально фрезерный ВМ127М.Год 1985.Цена 420000р. Долбежный 7а412.Год 1990.Цена 200000р. Токарно-винторезный 1к62.Год 1989.Цена 150000р. Оптико-шлифовальный станок GlS 80А.Год 1985.Цена 550000р. Пресс гидравлический 30т.Год 1990.Цена 120000р. Горизонтально фрезерный 6р82.Год 1988.Цена 200000р. Вepтикaльнo pacтoчнoй 2А78Н.Год 1988.Цена 150000р. Токарно-винторезный 16в20.Год 1991.Цена 250000р. Вертикально сверлильный 2н150.Год 1992.Цена 200000р. Радиально сверлильный 2532Л.Год 1991.Цена 300000р. Наждак диаметр 400мм.Год 1990.Цена 70000р. Вертикально фрезерный FSS400.Год 1990.Цена 750000р. Вальцы 8х1700мм.Год 1990.Цена 250000р. Свapочный полуaвтомaт вду-506c и пдго-510.Год 2015.Цена 90000р. Токарно карусельный 1510.Цена 1200000р. Токарно-винторезный 16а20ф3с39.Год 1987.Цена 700000р. Листогиб ИБ1430А.Год 1992.Цена 850000р. Токарно-винторезный КУСОН.Год 1990.Цена 250000р. Пресс П6326.Год 1986.Цена 250000р. Отрезной.Год 1992.Цена 50000р. Вертикально фрезерный FUW315/2.Год 1990.Цена 450000р. Фрезерный консольный широкоуниверсальный 6т80ш.Год 1990.Цена 250000р. Гильотина Н3316.Год 1992.Цена 260000р. Стaнок сверлильный Цена 40000р. Сварочный полуавтомат пдг 302.Год 2007.Цена 50000р. Рaдиaльнo cвepлильный 2л53у.Год 1991.Цена 270000р. Координатно-расточной станок 2Е440А.Год 1990.Цена 600000р. Вертикально сверлильный 2н125.Год 1990.Цена 110000р. Коробка подач 1к62д.30000р. Вaльцы 4х1500мм.Год 1982.Цена 120000р. Консольно-фрезерный вертикальный 6р13.Год 1990.Цена 650000р. Механическая пила 872м.Год 1990.Цена 70000р. Токарно-винторезный 16к20.Год 1991.Цена 300000р. Пресс гидравлический 60т.Год 1990.Цена 160000р. Строгальный 7Б35.Год 1980.Цена 120000р. Компpeccоp c pecивepом гapaжный.Год 1990.Цена 40000р. Листогиб ЛГМ 5.Год 2008.Цена 750000р. Гильотина Н3121.Год 1992.Цена 450000р.Механическая. Пресс КД2322Г.Год 1986.Цена 150000р. Настольный сверлильный 2м112.Год 1992.Цена 25000р. Плазменная резка с рельсами и ЧПУ.Год 2018.Цена 3000000р. Продольно строгальный 7110.Год 1975.Цена 1200000р. +79131971540

 • 0
  GeorgeOrdip

  09.12.2019 22:38

  [url]https://usa1tabs.com/?cialis-canada[/url] [url=https://usa1tabs.com/?cialis-canada]online cialis from canada[/url] https://usa1tabs.com/?cialis-canada

 • 0
  rasskahrefs

  10.12.2019 13:39

  В штормовую погоду мы попали в темное ущелье на острове. Внутри него обитали безмолвные, аморфные азиаты, со странными порядками и постоянно пытавшимися от нас абстрагироваться, попытки с ними заговорить ни к чему не приводили. [url=http://1001rasskaz.ru]смамойвбане[/url] [url]http://1001rasskaz.ru/[/url] http://1001rasskaz.ru/

 • 0
  TrBymn

  15.12.2019 17:10

  There are some private clinics that are located in the vicinity of the campus. tramadol cheap usa browse around this site [url=http://www.albertalymphedema.com/buytramadolusa/]order tramadol no prescription[/url] recommended you read buy tramadol order National institute of environmental health sciences funded a breast cancer research center in the bay area that will look at breast cancer and the environment.

 • 0
  itamon

  17.12.2019 19:18

  Ok. I use translate and will be good ok?

 • 0
  viktoriyaUnsagma

  18.12.2019 20:09

  Что-то мне подсказывает, что не всегда человек уверен в своих быстрых ответах. Давайте проверять. http://websitelists.in/list/domain/freedvdporn.com.php http://www.acapela.tv/en/my-account/show/hallporn/ http://websitelists.in/list/domain/pornosa.com.php http://www.acapela.tv/en/my-account/show/pornosa/ https://www.reddit.com/user/labporn http://websitelists.in/list/domain/prolesbi.com.php https://medium.com/@pornosa

 • 0
  Johnnyquilk

  18.12.2019 21:19

  Hello. Comfort. Joy. [url=usacialisgt.com]dose certa cialis[/url] See you later

 • 0
  itamon

  20.12.2019 17:20

  Ok. I use translate and will be good ok?

 • 0
  PatMOora

  21.12.2019 06:25

  We made a new section on our website - video analysis of your hits. Absolutely free, we will analyze your strokes. Just go on a page, send us your video, get your analysis, practice, improve your tennis. Link below. Good luck, https://www.internationaltenniscenter.com/tennis-lessons-online-for-free-analyze-your-tennis-strokes/

 • 0
  Jasontoine

  22.12.2019 19:08

  [url=http://poiskm.club/]музыка онлайн 2019[/url]

 • 0

 • 0
  iniyejufuh

  24.12.2019 16:51

  [url=http://mewkid.net/who-is-redistina/]Cialis[/url] Cialis rqk.fswa.ptaha.info.wcu.mf http://mewkid.net/who-is-redistina/

 • 0
  exmeriumef

  26.12.2019 15:00

  [url=http://mewkid.net/who-is-redistina/]Cialis Online[/url] Cialis bak.xmcg.ptaha.info.ijr.kk http://mewkid.net/who-is-redistina/

 • 0
  AaronSwify

  30.12.2019 09:39

  [url=https://vk.com/public181896656][b]AliExpress Trends. best with aliexpress[/b][/url] [url=https://youtu.be/65vR8vWuuJg][b][u]Xiaomi mi 9 lite 6/64gb Youtube[/u][/b][/url] [url=https://youtu.be/kXzjq1VD7Bs][b][u]The smartphone for extreme Blackview BV9900 Youtube[/u][/b][/url] [url=https://vk.com/public181896656?w=wall-181896656_1117][b][u]Buy HUAWEI mate 30 Pro[/u][/b][/url] The entire catalog of goods by category in the online store AliExpress: [url=https://vk.com/public181896656?w=wall-181896656_875][u][b]The best gifts for the new year 2019-2020[/b][/u][/url] [url=https://vk.com/public181896656?w=wall-181896656_872]HOT goods up to 90% off[/url] [url=http://ali.pub/48dy3g][b]HOME APPLIANCES[/b] New year, new home! Save up to 60%[/url] [url=http://ali.pub/48dyti][b]CONSUMER ELECTRONICS[/b] The best of the best, up to 50% off![/url] [url=http://ali.pub/48dywm][b]TOY & HOBBIES[/b] Spread holiday cheer at up to 60% off[/url] [url=http://ali.pub/48dyyy][b]BEAUTE & HEALTH[/b] Glow up with year-end deals up to 60% off[/url] [url=http://ali.pub/48dz5r][b]PHONES & ACCESSORIES[/b] Up to 50% off 2019 best buys![/url] [url=http://ali.pub/48dz8v][b]COMPUTER & OFFICE[/b] Up to 50% off on 2019 most useful gadgets![/url] [url=http://ali.pub/48dyrr][b]CARS & MOTORCYCLES[/b] 50% off top trendy items for the road ahead[/url] [url=https://youtu.be/pzBp_iZhOuk][b]Gaming Smartphone ASUS ROG Phone II ZS660KL[/b][/url] [youtube]pzBp_iZhOuk[/youtube] [url=https://youtu.be/kXzjq1VD7Bs][b]The smartphone for extreme Blackview BV9900[/b][/url] [youtube]kXzjq1VD7Bs[/youtube] [url=http://ali.pub/3btvrx][u][b]GET CASHBACK UP TO 90%[/b][/u][/url] [url=https://www.youtube.com/channel/UC2oFeUDKLRUWamCs4Ky92xw?view_as=subscriber][b][u]Youtube channel for uplifting[/u][/b][/url] [b]Public VK[/b] [url=https://vk.com/public181896656][b]AliExpress Trends. best with aliexpress[/b][/url]

 • 0
  Nuttawutss

  04.02.2020 11:23

  Magnificent!
  Featuring superior NURBS surface modeling know-how, yet still preserving the legendary creativity of the Amapi product line, Amapi Pro is the primary product to offer excessive-end performance combined with a consumer interface. It combines the C-Script programming language with a excessive-end 3D engine, a 2D engine, a physics engine, a degree, terrain and mannequin editor, plus prolonged libraries of 3D objects, artwork and ready-assembled games. Remember the fact that whether or not a model will be carrying make-up, almost about half of the company's appearance are going to be decreased when captured. You could probably request your mannequin to go to the hairstylist in a area hair salon and also deal with the payment. There are literally quite a bit concerning hair specialists on the market that could possibly be content material in an effort to discount with you to produce completely free hairdressing expert services within trade for free photographs of their work.


  Almost virtually any hair stylist in a salon can construct a gorgeous hair style next any particulars you will have based mostly in your idea of your photograph blast. Also give ears to the model which they recommend for you, as they are professional makeup artist they learn about sure types which swimsuit the bride or not. The guide compares both the traditional types which might be returning to favor right now as well because the avant garde work that is opening up new dimensions of imagery and creativity amongst blacksmith artists. You want to keep yourself up to date with new trends and kinds of makeup which can be arising today. As of late each profession is blooming and all due to the increasing demand for a similar. Talking of which, the career of a makeup artist is probably the greatest ones that is ruling market today. The marriage is one among the most important events in everyone's life. Back in 1977, when i read Alice Walkers novel, THE THIRD LIFE OF GRANGE COPELAND, it needed to be one of the vital painful stories of depravity yet redemption Id ever read up until that point.


  Each and all the things issues to make a wedding ceremony the perfect day of a life. A professional bridal make-up artist is the one can make your wedding ceremony day the best look with a classy make-up which fits your outfits. There are undoubtedly many advantages of hiring a professional one. Email and chatting services are available with the artists. In lots of of those cases you'll be in a position to provide to be able to negotiate along with the artists. If you go to a tattoo parlor you will note numerous tattoo designs on the wall. For extra information on staff who educate artwork courses, see the profiles on kindergarten and elementary college teachers, center school teachers, highschool teachers, profession and technical education teachers, and postsecondary teachers. When you are using a digital digital camera in taking image, you will only make a recording of the objects that you simply see within the viewfinder. โ€œI enjoy the freedom of simply using my palms and โ€œfoundโ€ instruments - a pointy stone, the quill of a feather, thorns. Ceramic artists shape, type, and mold artworks out of clay, typically using a potterโ€™s wheel and different tools.


  A very powerful matter for the brides at a wedding ceremony is to pick out their bridal makeup artists. All brides need themselves to look gorgeous on their huge day with a wholesome makeover. By hiring a beautician you may relaxation assured that you will look flawless on your massive day. So to find constitute designers and hairstylists by social networking, initial converse to anybody you perceive privately or even expertly which can know a professional constitute artist and even beautician. Remember, even if you are a settled actor, to apply makeupto your self and others requires an altogether totally different set of coordination and expertise. Hello Employer, We're working on Childrenโ€™s Book from previous 8yrs, gives you awesome work for all your Book. The items of artwork are these items which are created by the artists and portrayed within the art galleries to realize recognition and appreciation of individuals for their work. Because you should have more time to analyze many bridal makeup artists who're professionals. There are a few things which you have to take care before hiring them.


  [url=http://watercraftriders.com]Kayak[/url] [url=http://villapambuffetti.com]Good health[/url] [url=http://total-occasions.com]Flower[/url] [url=http://tips-for-the-beach.com]tips on the beach[/url] [url=http://themeparkdubai.com]theme park in dubai[/url] [url=http://sheprottk9security.com]Good security body guard[/url] [url=http://sdsa-citroen-melle.com]Best car[/url] [url=http://rewardcharters.com]sport fishing[/url] [url=http://photographybyvidya.com]photography[/url] [url=http://patriceabbou.com]Talkshow[/url]

 • 0
  kleding outlet leeuwarden

  04.03.2020 14:55

  Hi there, You have done an excellent job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this website. kleding outlet leeuwarden mede.amelduab.se/map2.php kleding outlet leeuwarden

 • 0
  kleedjes om uit te gaan

  07.03.2020 12:52

  Every weekend i used to pay a visit this web page, for the reason that i want enjoyment, as this this web page conations truly fastidious funny information too. kleedjes om uit te gaan frivn.amelduab.se/map1.php kleedjes om uit te gaan

Залиште своє повідомлення
Календар

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Квітень   Червень »
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Історичні дати

Сьогодні: У Львові помер Іван Франко. Останні вісім років життя видатний поет і письменник не міг писати, але продовжував займатися літературою, надиктовуючи свої твори 106 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.