Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 383

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  TimothyHom

  22.10.2019 11:34

  One thing that seems to hold most marketers back, are the technical hurtles.Lets face it, we don’t want to sit and learn how to code…We want to MARKET.Well here is a perfect solution [url=https://ngonvl.org/emailspike]Click here to get EmailSpike[/url] (heck, even developers will start using this)So instead of going through a 5 page tutorial on how to hack up code (errrrr)…. [url=https://ngonvl.org/emailspike][img]https://emailspike.com/wp-content/uploads/2016/02/banner300x250.gif[/img][/url] Now you can embed HTML5 video and dynamic countdown timers into your emails with two snippets of code that look like this… [url=https://ngonvl.org/emailspike][img]https://emailspike.com/wp-content/uploads/2016/02/banner300x250b.gif[/img][/url] It literally takes 60 seconds to add the two most powerful sales triggers to your emails now (with NO coding required).==> [url=https://ngonvl.org/emailspike] Get it now!![/url] To your success, TimothyPS. After the “charter special” these two apps are going to be sold separately and their normal prices.Grab the bundle of Video Spike and Timer Spike before this offer goes away!==> [url=https://ngonvl.org/emailspike] Get it now!![/url]

 • 0
  GlennBlolo

  23.10.2019 06:03

  Я тебя увидел! [url=https://b-a-d.ru/hgh/hgh/vozdejstvie-gormona-rosta-na-mozg.html • проблемы с желудочно-кишечным трактом,... - b-a-d.ru/vitaminyi/vitaminyi-v-pische/apelsin.html [/url]

 • 0
  WilliamItape

  24.10.2019 07:28

  Who wants to get rich? Take a look at this link http://millionaireguru.info [url=http://millionaireguru.info]get rich![/url]

 • 0
  AlfredoGlype

  25.10.2019 07:20

  [url=http://healthex.eu/]http://healthex.eu/[/url] ScughdrurgeFrurn

 • 0
  Jameshax

  02.11.2019 04:34

  Playtech – Uberwin.club [url=http://www.uberwin.club/playtech/]Show more...[/url]

 • 0
  WilliamNuaby

  05.11.2019 08:38

  918indo_13102019 ANSI RobertNew RobertNewYR $aptK7k1y7K temptest92130364@gmail.com GDLVDNU622 temptest92130364@gmail.com pop.gmail.com 124456847 Maputo Mozambique Service Cycling 0 áèçíåñ äîñóã îáúÿâ êóðèëêà ôëåéì ôëýéì îñíîâí ðàçâëå÷ îôôòîïèê îôòîïèê îôô-òîïèê ïðî÷åå ðàçíîå îáî âñ¸ì flood flame stuff blah off-topic off topic offtopic oftopic general common business îáùà îáùèé îáùåå îáùèå ðåêëàì adver false

 • 0
  Davidscous

  05.11.2019 22:32

  Hello. I confirm. I agree with told all above. We can communicate on this theme. Here or in PM. Welcome to my project [url=http://kfv78rhxcvbdfrefoahdfvaukfhdddd.com]kfv78rhxcvbdfrefoahdfvaukfhdddd[/url]

 • 0
  rardMox

  09.11.2019 09:30

  hi :) bross :)

 • 0
  Dennisattal

  10.11.2019 19:30

  xe-88.asia [url=http://www.xe-88.asia/feed/]Show more![/url]

 • 0
  HarryWew

  15.11.2019 13:51

  http://trc-kristall.ru/forum/user/25084/ http://myanianime.ru/user/babobbyark1212/ http://platonovles.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=9729 http://www.chicco.by/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=27666 http://www.modber.ru/users/Rubentus http://shemalevid.net/jamie-gaymer/4761-jamie-gaymer-manyvids-scene-39-hardcore.html http://donorspermi.ru/users/Logan22 https://sochirus.news/forum/user/9877/ http://school1925-rzn.ru/osnovnye-svedeniya/user/365120/ http://www.zmvc.ru/users/Josephalaky http://beztest.kin.dp.ua/forum/user/18286/ https://vaomos.news/forum/user/7942/ http://stroitel.org/users/Brianbiova http://fooz.ru/user/DonaldSooth/ http://www.mockba24.ru/users/AlonzoZen http://vintk.ru/forum/user/31021/ https://altoris.com.ua/forum/user/12089/ http://ivanovo-diving.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=8806 https://zelaomos.news/forum/user/12268/ http://diaburs.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=28607 https://quizico.ru/users/leroyhoasy http://www.niimid.ru/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=39411 http://businessunited.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=20431 http://dreamart.in.ua/forum/user/260527/ http://kunashakcrb74.ru/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=7233 http://pbt-future.ru/communication/forum/user/28695/ https://1c.1c-bitrix.ru/support/forum/user/3712440/index.php http://enesk.ru/communication/forum/user/21524/ http://icts-spb.com/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=127951 https://www.chelyabinskhockey.ru/forum/user/12568/ http://xn--b1adccaenc8bealnk.com/users/Williamknorp http://stroller-be.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=27353 https://www.kalpa-vriksa.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=30772 http://agroeco.su/communication/forum/user/112170/ http://1c-21.ru/communication/forum/user/38131/ https://svaomos.news/forum/user/4187/ http://rian-ck.ru/user/JustinAddek/ http://travianas.lt/user/Justinswota/ http://pctorrent.ru/user/Geraldtor/ http://apteka-verner.ru/forum/user/7071/ http://en-invest.com/user/JustinObegE/ https://dogmoda.info/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=3516 https://zaomos.news/forum/user/15012/ http://xn----7sbxknpl.xn--p1ai/user/MichaelFlito/ https://med-service.com.ua/forum/user/5920/ https://hishnik-tomsk.ru/forum/user/10470/ http://balkanintour.by/communication/forum/user/84935/ http://nko39.ru/forum/user/6361/ http://sadovymir.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=44906 https://diakov.net/user/JamesTouby/ http://bkru40.bget.ru/users/Jamesboymn http://ng58.ru/forum/user/67063/ https://ceramic-city.com.ua/forum/user/157775/ http://bitcoinmoney.ru/user/Jameswerma/ http://ecostudiomarket.ru/forum/user/2073/ http://journal-gorproekt.ru/forum/user/92781/ http://apex-moto.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=20717 https://feng-shui.ua/communication/forum/user/76255/ https://podlodkapro.ru/communication/forum/user/18772/ https://social.saratov.gov.ru/services/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=106381&backurl=%2Fservices%2Fforum%2Findex.php http://www.aqwella.com/communication/forum/user/14644/ http://pctorrent.ru/user/Geraldtor/ http://www.ifaia.ru/ru/node/985?page=74#comment-231792 http://www.modber.ru/users/Elmeracoub http://dockepie.ru/communication/forum/user/22336/ http://bsk54.ru/communication/forum/user/15805/ http://1c-21.ru/communication/forum/user/38131/ http://stillmetdv.ru/communication/forum/user/148089/ http://photoclubs.ru/users/ChrisSauck https://noyamolod.ru/user/ElmerCIC/ http://ruhzvu.com/users/ElmerAvese http://ibooks.su/user/ElmerDreah/ https://www.cciq.com.au/news/the-business-mindset-5-common-threads-in-every-successful-business/#Form_CommentsForm http://www.iceberg.biz/communication/forum/talk/user/46486/ http://www.promuscles.ru/forum/user/34237/ http://konchil.online/user/Jamespax/ https://podlodkapro.ru/communication/forum/user/18386/ https://lightmagic.by/forum/user/23735/ http://xn----7sbgj9bdrl.xn--p1ai/users/Carlostah http://mostinfo.net/article/37/135.htm?c_er_cod#com https://vaomos.news/forum/user/7765/ http://1std1.com/users/AlonzoKep https://bad-zdorove.ru/forum/user/66924/ http://xn----7sbxknpl.xn--p1ai/user/MichaelFlito/ http://diaburs.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=28469 http://www.yostudio.net/gostevaya-kniga/?page=0 http://xn--j1aadhdbbpr7hb.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=80131 http://www.stabilium.ru/forum/user/101/edit/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=36343 http://ruhzvu.com/users/Jameshar https://poigrala.ru/user/Jamesspeed/ http://xn--80adfa1c8fbd.xn--p1acf/communication/forum/user/166794/ https://zelaomos.news/forum/user/12068/ http://nedeli.org/mama/user/289893/ https://mgbot.macrogroup.ru/forum/user/2823/ http://sepidonline.ir/user/Bradleywiz/ http://vinochok-dnz17.in.ua/user/BradleyJat/ http://salonpost.ru/communication/forum/user/54734/ http://petrgosk.ru/communication/forum/user/88306/ http://www.kran-club.ru/users/JosephHew http://www.aqwella.com/communication/forum/user/14460/ https://sochirus.news/forum/user/9739/ http://vintk.ru/forum/user/29998/ http://paladinscounter.com/users/Albertlop https://smi.today/user/BradleyLaure/ http://xn--80auehs.xn--p1ai/communication/forum/user/41873/ http://www.xn--80ae1aidok.xn--p1ai/users/Howardpully http://www.kran-club.ru/users/JosephHew http://www.klev32.ru/users/Robertphila https://dom2.blog/user/RobertNouff/ http://www.mebelsfabriki.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=10851 http://webaist.ru/users/Logan22 https://www.babycentr.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=19100 http://ogushka.com/user/obbypittay2793/ http://forum.intercolor.ru/?PAGE_NAME=profile_view&UID=24192&backurl=%2F http://em-c.kz/forum/user/4578/ http://www.texnotron.com/service/157-indikaciya-oshibok-printerov-samsung-ml1640-1645-2240-2245.html http://sferrum.by/communication/forum/user/96525/ http://www.akbard.kz/festival/user/Michaellib/ http://o929478a.bget.ru/users/GeorgeMix http://xn--j1aadhdbbpr7hb.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=80131 http://portal.do.mrsu.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=30942 http://wine.kz/en/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4732&backurl=%2Fen%2Fabout%2Fforum%2F http://eas-spb.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4946 http://israclub.ru/communication/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=20311 http://lestnica-ekb.ru/forum/user/45435/ https://sosnab.ru/communication/forum/user/13945/ https://dogmoda.info/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=3519 http://icts-spb.com/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=122728 http://sport-lessons.ru/forum/user/26046/ http://leasingfinance.tj/user/DoyleSeM/ https://dom2.blog/user/DoyleChesy/ https://alfazon.ru/forum/user/97598/ http://georgiantheatre.ge/user/DoyleCourf/ http://www.basket26.ru/forum/user/165143/ https://ugolokskazki.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=17348 http://www.konniydon.ru/communication/forum/user/384997/ http://rsstar.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=37427 http://volchki.ru/user/Stevented/ http://infotechstroi.ru/communication/forum/user/159141/ https://xtreme-motors.ru/forum/user/4029/ http://njoy.ru/forum/user/3232/ http://kamaz-kt.ru/communication/forum/user/27809/ http://israclub.ru/communication/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=20318 http://platonovles.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=9628 https://mgbot.macrogroup.ru/forum/user/2896/ http://endoinfo.ru/consultations/user/962765/ http://mag.e-gorod.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=22701 http://jundokan.kherson.ua/user/Stevenzep/ http://shop.olmamedia.ru/forum/user/106982/ http://kinozal-hd.ru/user/Stevenzew/ [url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена тормозных трубок[/url] [url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена тормозных трубок[/url] [url=https://1rs.by/remont-podveski/]замена порогов в минске цены[/url] [url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/]ремонт глушителя[/url] [url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]ремонт тормозной системы[/url] [url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/]замена масла в акпп[/url] [url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]диагностика подвески[/url] [url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]цены на кузовной ремонт автомобиля прайс лист[/url] [url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/]стоимость замены масла[/url] [url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]работа авто[/url] [url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/zamena-tormoznih-kolodok/]ремонт подвески[/url] [url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]ремонт авто ходовой части[/url] [url=https://1rs.by/]диагностика ходовой части автомобиля цена[/url] [url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена опорного подшипника цена[/url] [url=https://1rs.by/]сколько стоит замена масла в коробке автомат[/url] [url=http://astra-electric.ru/]металлические короба[/url] [url=http://astra-electric.ru/]лоток электромонтажный[/url] [url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]лотки кабельные в москве[/url] [url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]металлический кабель[/url] [url=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=37&controller=product]прокладка кабелей в лотках[/url] [url=http://astra-electric.ru/?id_category=41&controller=category]проволочный лоток[/url] [url=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=65&controller=product]короб дкс[/url] [url=http://astra-electric.ru/?id_product=56&controller=product]металлические лотки[/url] [url=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=37&controller=product]металлический лоток[/url] [url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]лоток металлический[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/about/articles/znachenie-tsifr-v-raschetnom-schete/]купить ип с расчетным счетом[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]открыть ооо в москве[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]открытие ооо в москве[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовые фирмы москва[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]авито купить ооо[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/ip/]открытие фирм в москве[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/s-raschetnim-schetom/]регистрация ооо готовые фирмы[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовая фирма[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/]купить ооо с историей[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]куплю предприятие ооо[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/stroitelnye/]каталог готовых фирм[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]ооо открытие москва[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/]готовое ооо москва[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/ooo/]готовые ип[/url] [url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]купить готовое ооо в москве[/url]

 • 0
  itamon

  23.11.2019 14:30

  Ciao a tutti vengo dall'italia / itawero

 • 0
  Dorothyjag

  24.11.2019 17:36

  Наш любимый сахар — это вредная забава. Он подарит диабет, ожирение, проблемы с сердцем и даже опухоли. Каждый год мы потребляем в пищу около 71 кг сахара, пять пудов сахара, на секундочку и его производных на человека — такое количество сладкого убивает больше людей, чем кокаин, героин или любой другой наркотик. В одном исследовании сахар назвали конфетами для раковых клеток. Наверное, у сахара, будут и полезные свойства, но не нужно их идеализировать. В большинстве случаев, рассматриваются только те, которые несут вред. Все они были собраны и рассмотрены даже в книгах о здоровье. И я уверен: это только начало. Подробнее о последствиях применения сахара, можно узнать по ссылке на сайт. Истоичник: [url=https://zen.yandex.ru/media/deia/vozmojnye-posledstviia-otkaza-ot-sahara-5c8a149a52e1b000b3476ef0]сахар вреден[/url]

 • 0
  NevilleRoath

  24.11.2019 22:40

  [CENTER]IonConquer Online is a popular free to play PVP MMORPG online game with epic classes especially new class Pirate and Ninja,Monk,ThunderStrike,Trojan, thousands of Quests,Join Conquer Private Server [b]Game Video[/b] [url="https://www.youtube.com/watch?v=liYKun6tlZk&feature="]https://www.youtube.com/watch?v=liYKun6tlZk&feature=[/url] [u]Join IonConquer[/u] [URL="http://ionconquer.com/Z29nbGU%3D"]Official Website for IonConquer[/URL] [/CENTER]

 • 0
  officeerror

  26.11.2019 02:57

  Microsoft Live Chat Support Office Error Code Message Support for Office 2010, 2013, 2016, 2019, 365 including Word Excel Outlook PowerPoint error message code [url=https://mslivesupport.com/error/office-2016/error-code-1100931-office-2016-how-to-fix-error/][b]office error message[/b][/url]

 • 0
  AlvaroAbupe

  26.11.2019 05:29

  Доброе утро Мы компания работаем с Калибровкой прошивок для чип тюнинга индивидуально на заказ, программное удаление систем ДПФ,ФАП,ЕГР,CAT,O2sensor,ВСА,MAF,МАП,ВБА,NOx,АДблю убираем вальвематик тойота моторов 3ZR-FAE 2ZR. так же тюнинг софты стаге1,stage2 работаем с блоками Bosch,Continental,Cummins,Delphi,Магнетте марелли,Delco,Hitachi,Denso,Матсушита,Siemens,Keihin,Sagem,Valeo,Вистеон,Kefico и подобные заявки изготовления софта на email почта:max.autoteams@yandex.ru или по форме заказа на сайте http://autoteams.ru/tuningfile ватсап 89020109150 для прямой связи Индивидуальная настройка Вашего автомобиля,улучшение "тяги",снижение расхода Перевод на нормы ЕВРО 2, ЕВРО 0, отключение датчиков кислорода лямбда, отключение клапана ЕГР EGR, сажевого фильтра DPF, удаление ошибок,удаление ADblue. Chip-tuning ECU Чип-тюнинг Абакан. тел 89235951234 89020109150 8(3902)320-456 Чип-тюнинг, прошивка под евро2, отключение катализаторов, сажевых фильтров DPF, увеличение мощности и крутящего момента, глушение клапана егр EGR, диагностика, русификация, корректировка одометров в Красноярске. Опыт более 5 лет. Сергей 8-923-393-0123 Чип-тюнинг Autoteams.

 • 0
  Pailigausa

  26.11.2019 21:11

  https://intruder.superbossgames.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=124164 http://forum.ro-en.ro/index.php?action=profile;u=560503 http://sidelinien.dk/forums/member.php?624979-vax http://chernigov.info/member.php?u=17266 http://pop.israelbody.com/member.php?u=47215 http://xn--90ardkaeifmlc9c.xn--p1ai/forum/member.php?347670-Sap http://yohook.w911.vhostgo.com/bbs/home.php?mod=space&uid=748647 http://vfplayer.com/forum/member.php?u=47784 http://www.xuancaoyuan.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1929199 http://chryslerclub.su/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=46362 http://bmwfarm.ru/member.php?u=16486 http://forum.euro-som.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18721 http://www.theanglersforum.co.uk/forums/member.php?148908-Cheby http://almjd-group.com/member.php?u=29498 http://forum.dez-gsm.ir/member.php?13099-phine http://www.minimir.su/forum/member.php?u=89167 http://gamersco.com/members/77815-Med https://forum.piratpartiet.se/member.php?u=47783 http://www.weidaoo.com/home.php?mod=space&uid=33047 http://86fest.com/forums/member.php?u=46868 http://www.52zt.cn/home.php?mod=space&uid=454166 http://www.healthytut.com/index.php?action=profile;u=81235 https://forums.hi7ob.com/member.php?u=18780 https://www.assayyarat.com/forums/member340059.html https://www.simracing.su/user/cooft/ sdfadfhjdsfgnsdfgsdfg4357sdfh [url=http://vintagewindmill.com/app.php/feed]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url] [url=http://vintagesurfboards.com.au/author/unlobiola/]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url] [url=http://www.maisonavemanagement.com/guestbook/guestbook.php]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url] 54627_a

 • 0
  Stevenabigo

  28.11.2019 22:39

  [url=http://alldrugsnorx.com][IMG]http://alldrugsnorx.com/images/3_en.jpg[/IMG][/url] > FDA approved > Best Prices > Satisfaction Guarantee > Complete Anonymity > Fast Delivery > Best Customer Support Welcome!!! purchase bentyl drug contraindications examples - kaiser-kommission auf naproxen und bescheidener mdd, 61 der. cheap bentyl medication 10mg oxycontin extended - piperacillin may rarely alter the anti-blood-clotting effects of anticoagulant medicines such as warfarin. purchase bentyl medication 10 mg ambien bar - case reports in the early 2000s noted associations between cox-2 inhibitors and ibd reactivation bonner, 2001; gornet et al.

 • 0
  MichaelRusly

  28.11.2019 23:42

  Hello everyone! Dating site for sex, hot bitches are waiting for your message https://calenera.com [url=https://twittercom/JJxh5pudIvEnCSA].[/url]

 • 0
  Andreajassy

  30.11.2019 23:29

  Всем привет, нашла крутой канал со скидками на Alixpress. Конечно, это не первый, но только тут реальные скидки, так как Всем делает программа. Очень дешево, особенно сейчас во время Черной Пятницы. ссылка на канал https://teleg.run/aliexpress4woman или в поиске вбить @aliexpress4woman [url=https://teleg.run/aliexpress4woman][img]https://sun9-8.userapi.com/c857628/v857628794/10d925/lITMlGzAOSA.jpg[/img][/url]

 • 0
  RubenScept

  02.12.2019 23:39

  Deposit 918Kiss – 5Bintang Kasino [url=http://www.5bintangkasino.com/deposit-918kiss/]Click here![/url]

Залиште своє повідомлення
Календар

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Квітень   Червень »
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Історичні дати

Сьогодні: У Києві відкрилася перша в Україні школа з навчання живопису 259 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.