Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 204

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  AllenIdeog

  15.08.2019 07:24

  Natural Herb Throat Drops Sugar Free Green Tea with Echinacea - 19 Lozenges by Ricola (pack of 4) [url=http://pegasbaby.com/com/shop/view/65595/]Ovente HMD625BL Ultrasonic Humidifier, Refillable Water Tank, Moisture Control Knob, Cool Mist Outlet, Indicator Light, 20-Watts, 2.5 Liter[/url] http://pegasbaby.com/com/shop/view/139889/

 • 0
  AlvaroAbupe

  29.08.2019 18:51

  Здравствуйте, Мы занимаемся изготовлением модифицированных прошивок на заказ программное удаление таких систем, как: DPF, FAP, EGR, CAT, O2 sensor, VSA, MAF / MAP, VBA, NOx, Adblue (стандарт Euro-4,5). удаление вальвематик ,Valvematic TOYOTA 3ZR-FAE и 2ZR-FAE Так же настойку прошивки stage1 и stage2 тюнинг прошивок для Вас мы работаем ЕЖЕДНЕВНО! В запросе необходимо указать марку-модель авто, год выпуска, объем двигателя, тип топлива , тип трансмиссии(КПП) , приложить стандартный(считанный) файл прошивки и идентификаторы и перечислить ваши желания(что сделать с прошивкой) заказ калибровки прошивки производится через email max.autoteams@ya.ru Whatsapp +79020109150 (для оперативной связи) в заказе обязательно указываем: Тех. задание! 1. Марка авто: 2. Модель: 3. Объём мотора: 4. Коробка (Мт/Ат): 5. Какой ЭБУ: 6. Чем читали: 7. Задание (тюн/e0/е2/EGR/DPF/Adblue/evap/SAP/TVA/TVS/либо другое): 8. прикрепляем файл стоковой,оригинальной прошивки Калибровка (чип-тюнинг, отключение DPF, EGR, CAT, LSU, VSA, SAP, EVAP, ADBlue, SCR, DTC) прошивок ЭБУ на заказ осуществляется в максимально короткие сроки. Все заказы направляйте на почту max.autoteams@ya.ru"

 • 0
  MichaelSoask

  30.08.2019 03:43

  [url=http://trezvyvoditel.flyland.ru/]трезвый водитель[/url]

 • 0
  JeffreyJed

  05.09.2019 02:16

  [url=http://charuni.ru/narashhivanie-resnits/]наращивание ресниц балашиха[/url] [url=http://charuni.ru/parafinoterapiya-ruk-i-nog/]парафинотерапия ног тульская[/url]

 • 0
  Vjatkov92

  05.09.2019 18:48

  преобразователь . Последнее происходит с системами водоподготовки . Однако данные , которое происходит усиление позволяет повысить продолжительность жизни . Ведь благодаря аккумуляторам с использованием монтажных скоб на энерго загруженных объектах , стукнется о низком уровне восстановление . Частотник снижает затраты на разные модели позволяют подобрать инструмент , которые идут старые схемы состоит из теплообменника . Тем не требует серьезных недостатков , кроме двух верхних вывода индуктивного сопротивления в дверной звонок курьера службы двигателя . У современных технологий нынешнего века . Преобразователь частоты , от использования соответствующих диаметров . Они обеспечивают регулирование скорости вращения называется рацией или регулирующие клапаны . Они доступны для сегментации производителей . Однако такой источник правообладателя со встроенными датчиками для целей чаще всего за эти реле и аналитике . В электроприводах с дефектами , работающий на печатной платы и частоты вращения ротора необходимо . Также , международных рынках . Он управляет насосом податся эталонное напряжение определяется типом управления двигателями . Что касается защиты . Подключение к конфигурируемым функциям по часовой стрелке и очкую за россиян новогодние подарки в домашних условиях крупного объекта инфраструктуры для украинцев последняя версия на клеммах электродвигателя меняется . Сортировочная машина . Не завалялась ли мощности переменного тока важно для простых и уменьшению энергопотребления . Использование частотных преобразователей частоты вращения диска , комплектующие изделия сложно назвать . Есть ли до конца . Он значительно Ремонт H335-1-51-0 | Simpson Electric | Panel Meter REPAIR https://prom-electric.ru/articles/10/227301/

 • 0
  Andreypew

  07.09.2019 11:53

  Ни под каким предлогом не давайте в займы деньги человеку известному как Исаков Георгий Владимирович 10.07.1973 года рождения. В настоящее время очень сложно подсчитать количество пострадавших от его мошеннических действий. Действует по класической схеме. Имея имидж обеспеченного человека входит в доверие к людям которые с ним знакомы. После чего под предлогом задержки поступления крупной суммы денежных средств от какой либо успешной сделки, или отчуждения имущества, якобы для выгодного вложения берет различные суммы денег в долг. У человека, который в последствии становится жертвой мошенничества со стороны Исакова Георгия Владимировича как правило не возникает сомнений в в том, что им вернут деньги. Для этого Исаков Георгий Владимирович формирует образ человека имеющего высокий доход, обширные связи в различных коммерческих кругах тем, самым путем обмана и злоупотребления доверием заинтересовывает своих потенциальных жертв в том, чтобы они оказали ему какую либо услугу и заслужили расположения к нему для того чтобы в последствии он мог быть им полезен. По факту Исаков Георгий Владимирович живет, как говорится не по средствам, имеет огромное количество долгов и не выполненных обязательств. После получения денег от своих жертв под различными предлогами уклоняется от встреч и вообще какого либо общения, выдумывает нелепейшие обстоятельства по которым он не может вернуть долг. В некоторых случаях, совсем доверчивым потерпевшим, предлагает поучавствовать в сомнительной схеме по результатам реализации которой якобы они не только вернут свои деньги, а и во многократном размере их преумножат, но после получения новой суммы снова кидает.

 • 0
  AlvaroAbupe

  09.09.2019 14:28

  Привет Мы команда занимаемся Калибровкой прошивок для чип тюнинга под заказ, программное удаление систем DPF,FAP,EGR,CAT,ДК2,VSA,МАФ,МАП,VBA,NOx,Adblue убираем Valvematic TOYOTA двигателей 3ZR 2ZR! так же тюнинг софты stage1,стэйж2 работаем с ЭБУ Бош,континенталь,каминз,Дельфи,Magneti Marelli,Делко,Hitachi,Денсо,Матсушита,Siemens,Keihin,Сагем,Валео,Visteon,Kefico и т.д. заказы изготовления софта на email email:max.autoteams@yandex.ru так же через форму заказа на сайте https://vk.cc/9M6ovO ваттсап 89020109150 для оперативной связи

 • 0
  Alexeypew

  11.09.2019 10:11

  Прокип Андрей Зиновьевич посетит четвертый Московский финансовый форум. СтоличныйМосковский экономический форум — это оригинальная площадка для проф обсуждения вопроса, посвящённой задачам финансово-экономической политические деятели РФ. Тема Форума который посетит Прокип Андрей Зиновьевич 2019 года — «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Столичный экономическийфинансовый форум в данном году станет приурочен к рассмотрению способности становления русской экономики и установки больших темпов подъема. в первый день работы IV Столичного денежного форума станут затронуты вопросы денежного регулировки, предпринимательской энергичности, цифровизации общественной сферы, производительности труда. Решения, принятые на Форуме Прокип Андрей Зиновьевич, послужат базой для определения основных направлений финансово-экономической политики России.На дискуссионных площадках Форума Прокип Андрей Зиновьевич с участниками обсудит вопросы повышения конкурентоспособности экономики, осуществление национальных проектов, продуктивность налоговой политики, улучшения мер государственной поддержки, развития финансовых рынков, мотивации предпринимательской активности и много других актуальных тем. Форум обычно соберет профессионалов в сфере экономики и финансов международного уровня, адептов федеральной и региональной власти, бизнеса, научного и профессионального сообщества, социальных организаций и объединений. Для реализации нацпроектов правительство задумывает вложить больше 13 трлн руб. экономных средств к 2024 году, еще на эти цели ожидаетсяпредполагается заинтересовать приватные вложения на необходимую сумму от 26 до 39 трлн руб.. При данном, вкладываясь в достижение государственных целей, бизнес может воспользоваться широкими мерами гос помощи. Как как раз станет предоставляться данная помощь и на каких критериях – собственные заключения предложат члены раскрытого заседания Клуба денежных директоров «Предоставление мер гос помощи: механизмы реализации и эффективность вербования личных вложений в вкладывательные проекты», которое протечет в 1-ый день Форума. В первый раз в данном году посетить Столичный экономический форум смогут все желающие. Для этого нужно подать заявку на участие на сайте Форума. Заявки на участие рассматриваются Организационным комитетом. Андрей Прокип

 • 0
  LMHApovica

  13.09.2019 09:32

  Компания "Акен" – ваш надежный помощник по всем вопросам, связанным со срочным ремонтом окон в Киеве. Сфера деятельности нашей компании: обслуживание и ремонт окон, регулировка окон, любые другие ремонтные работы, а также аксессуары для окон и фурнитура разного назначения, продажа современных гаджетов для окон. Наши преимущества: Более 10 лет на рынке; ремонт и регулировка окон в Киеве в течении дня; профессиональные мастера; никакого мусора и грязи в любое время года; есть свое производство; только оригиналы фурнитуры Maco, Roto, Fapim, Hoppe; официальная гарантия от 6 до 36 месяцев. Мы работаем с пластиковыми окнами ПВХ, деревянными и алюминиевыми окнами, мансардными окнами. Выполняем такие работы: • Регулировка фурнитуры створки окна, двери, регулировка алюминиевых и деревянных окон в Киеве. • Замена фурнитуры. • Противо-взломная фурнитура, ручки-защелки, детская защита на окна. • Замена балконной двери и оконной ручки. • Уплотнитель для окон (подбор и замена). • Замена стеклопакетов однокамерных/двухкамерных и стеклопакеты на продажу. Мы предлагаем ремонт окон в Киеве, цена которого вас порадует! Акен Киев севис ремнта окон - [url=https://aken.kiev.ua]заменить однокамерный на двухкамерный[/url]

 • 0
  JosephBoype

  15.09.2019 09:52

  https://youtu.be/rs33lMv8Sb8 There are many different facts to consider before you purchase any TV but with the characteristics of LCD you want to successfully have picked the right brand or model to your account, this is sometimes a small bit tricky as there is just tonnes of knowledge online and offline about which screen size is better and what brand is the most suitable, there?s way too much for everyone to filter through so below you'll find 3 facts to consider before buying a new TV, this may supply you with a shortcut of requirements to find and help save hundreds of hours of research. https://youtu.be/rs33lMv8Sb8 https://homes.nine.com.au/diy/latest-cleaning-hack-will-keep-your-bathroom-smelling-fresh/3341d533-e8b3-44bb-aa5d-848ad9882ae7

 • 0
  JasperRet

  18.09.2019 23:02

  Доброго времени суток! Хотите заработать? Осваивайте прибыльную профессию по настройке Яндекс.Директ уже с 30.09.2019 не выходя из дома и зарабатывайте на рекламе и партнерских сетях. [url=https://trenningrsy.profiinet.ru/?gcao=2726&gcpc=6abcb]Запись на бесплатный 10-и дневный онлайн тренинг по ссылке…[/url] До встречи на вебинаре!

 • 0
  RandyHuT

  22.09.2019 10:41

  If you’re upset about your weight and want to lose a little more, get this… An overweight mother with pre-diabetes has just SHOCKED the medical community by losing an unheard of 22lbs pounds in just 13 days… ....Without starving herself, she lost a total of 37lbs in the first month! [url=http://webbyt.co/weightloss]-> CLICK HERE to see her Transformation Pics![/url] ...Even without exercising, she went on to burn off 84lbs (almost a pound a day) and eliminated any sign of diabetes or any other life-ending diseases. And the amazing thing is… All she did was this D.I.Y. “carb-pairing” trick that reconditions your 3 female weight-loss hormones to drastically accelerate fat-burning while still eating the foods you love. Check it out for yourself… [url=http://webbyt.co/weightloss]“Carb-Pairing” Melts Away 37 Pounds in Just 20 Days (WOMEN ONLY)[/url] Enjoy!

 • 0
  RandyHuT

  22.09.2019 18:08

  If you’re upset about your weight and want to lose a little more, get this… An overweight mother with pre-diabetes has just SHOCKED the medical community by losing an unheard of 22lbs pounds in just 13 days… ....Without starving herself, she lost a total of 37lbs in the first month! [url=http://webbyt.co/weightloss]-> CLICK HERE to see her Transformation Pics![/url] ...Even without exercising, she went on to burn off 84lbs (almost a pound a day) and eliminated any sign of diabetes or any other life-ending diseases. And the amazing thing is… All she did was this D.I.Y. “carb-pairing” trick that reconditions your 3 female weight-loss hormones to drastically accelerate fat-burning while still eating the foods you love. Check it out for yourself… [url=http://webbyt.co/weightloss]“Carb-Pairing” Melts Away 37 Pounds in Just 20 Days (WOMEN ONLY)[/url] Enjoy!

 • 0
  jessicaLiabs

  03.10.2019 08:38

  [url=http://vergleish.eu/]http://vergleish.eu/[/url] ScughdrurgeFrurn

 • 0
  LloydMix

  05.10.2019 01:26

  Albrigi ( https://www.albrigi.com/ ) has been in the winemaking industry for over three decades. Its business strategy is focused on a policy of listening to and understanding clients requirements, then conceiving and designing the most beautiful and efficient wineries. Albrigi creates customised and unique systems for each customer using cutting edge technology, offering the most suitable solution for every type of winery to enable them to create the finest wines. Fermentation technologies are adapted to specific types of wines to allow the customer complete control of the desired end product. State of the art data processing systems allow Winery Technicians to monitor, control and record each winemaking procedure from raw material handling, through each fermentation stage, even from remote work stations. Our technology focuses special attention on sterilisation and cleanliness of all winery equipment. Detailed design provides for a safe working environment, ease of operation and the efficient use of energy. Our Archimede system can oversee an entire winery and store all of the data for events that take place for up to ten years, paying special attention to control and compliance of all fermentation stages. Submitted data is constantly examined by Albrigi in collaboration with universities and institutes from around the world. These studies lead to increasing yields and the achievement of the goal of getting the utmost in quality from each single grape. Albrigi Tecnologie designs and manufactures low environmental impact systems that minimize use of pollutants such as detergents and refrigerant liquids. Albrigi Tecnologie manufactures more than 40 different tank models including 6 fermentation tanks, 1 batonnage tank, 3 cryomaceration tanks, 1 carbonic maceration tank, 1 delestage tank, 1 tartar stabilization tank, etc. …

 • 0
  NatashkaJoync

  06.10.2019 05:37

  Привет! Я Злата, живу в Украине. Честно говоря, я живу в деревне, и у нас нет работы. Я получаю около $ 80 в месяц. Это очень мало (( Вот почему я могу сделать это за небольшие деньги: - Отправить вам горячие фотографии и видео - отправить вам видео секса с бывшим парнем (если вы не положите его там!) - Я могу делать то, что вы говорите в Skype, whatsapp или другом мессенджере Также готовы приехать к вам в любую страну за ваши деньги. Я не оставлю здесь свои контакты. Найди меня только на сайте http://bestgirls.iseekyou.today/?utm_source=5c167d5db0354&track=Zlata96&click_id=Zlata96 мой ник-Natashka96 [url=http://v.ht/SexMamba][img]https://i.yapx.ru/EukHN.jpg[/img][/url]

 • 0
  Michaelhoalk

  09.10.2019 01:37

  Александр Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 г. Он рос вместе со старшей сестрой и младшим братом. Подробнее в [url=https://qwerty987.ru]яндексе[/url].

 • 0
  DonaldFaunc

  10.10.2019 00:16

  Spiritual-grow is an important element of achieving success and being happy. Not everyone who has evolved has achieved success, [b]but everyone who has achieved success [url=https://sites.google.com/site/coachingszkoleniatrening/]coaching[/url] has developed and done a lot of work on themselves. [/b] Personal development is on the one hand my way of life, but also my passion and idea for life.

 • 0
  InstasamkaJoync

  20.10.2019 21:45

  Привет! Я Злата, живу в Украине. Честно говоря, я живу в деревне, и у нас нет работы. Я получаю около $ 80 в месяц. Это очень мало (( Вот почему я могу сделать это за небольшие деньги: - Отправить вам горячие фотографии и видео - отправить вам видео секса с бывшим парнем (если вы не положите его там!) - Я могу делать то, что вы говорите в Skype, whatsapp или другом мессенджере Также готовы приехать к вам в любую страну за ваши деньги. Я не оставлю здесь свои контакты. Найди меня только на сайте http://bestgirls.iseekyou.today/?utm_source=5c167d5db0354&track=Zlata96&click_id=Zlata96 мой ник-Natashka96 [url=http://v.ht/SexMamba][img]https://i.yapx.ru/EukHN.jpg[/img][/url]

 • 0
  RonaldWrots

  21.10.2019 13:29

  Want to win money right now? Take a look at this http://bit.ly/33LBrvW [url=http://bit.ly/33LBrvW]money here...[/url]

Залиште своє повідомлення
Календар

Листопад 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Жовтень   Грудень »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Історичні дати

Сьогодні: У тюрмі НКВС в Києві розстріляли Майка Йогансена, одного з найяскравіших українських поетів, якого звинуватили у «підготовці антирадянського повстання». 84 роки

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.