Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 383

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  AnthonySpamp

  02.05.2019 23:46

  cvs pharmacy denver co [url=http://blogscat.com/a/stilnox/]http://blogscat.com/a/stilnox/[/url] university of houston school of pharmacy

 • 0
  inviva

  14.05.2019 07:54

  В Сервисе обслуживает скважины, производит Проектирование и строительство ВЗУ. В компании имеется к продаже БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА, Резервуары и емкости прямоугольные, Тихоходные мешалки, Мешочные фильтры, Контрольные колодцы, Биоблок ЭКОФИШ, Флокуляторы, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Подъемники, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Канализационные насосные станции (КНС), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Модульные здания, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Жироуловители, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Аэраторы трубчатые, ВОДОПОДГОТОВКУ Установки фильтрации и предподготовки, а также все для автомойки Система очистки воды для автомоек. У нас вы найдете Обслуживание очистных сооружений, а также Пескоуловители, мы можем произвести Монтаж насоса и настройка автоматики. Бурение артезианских скважин, Поиск полезных ископаемых, Ремонт систем водоснабжения. Обсадка труб скважин : [url=https://migram.ru] Обслуживание скважин[/url]

 • 0
  bbzinviva

  16.05.2019 12:46

  У нас имеется к продаже КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДРОБИЛКИ, Емкости пожарные, топливные, химические, для пищевой промышленности, для питьевой воды, для кислот и т.д., Якорные мешалки, Шнековые обезвоживатели осадка, Линейные колодцы, БиоБлок (ББ), Очистка сточных вод на основе МБР (мембранного био реактора), ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Ангары, Павильоны, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Системы УФ-обеззараживания, ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Модульные здания, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Пескоотделители, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Многоступенчатые насосы, ВОДОПОДГОТОВКУ Озонаторы и хлотаторы, а также все для автомойки Автомойки на базе песчанно-гравийной фильтрации. У нас вы найдете Водопровод для ЛОС, а также ббз для очистных сооружений, мы можем произвести Земляные работы и прокладка труб. Бурение артезианских скважин, Поиск полезных ископаемых, Водоснабжение частного дома. В нашей фирме диагностирует скважины, производит Насосы для канализации в частном доме. механическое обезвоживание осадка сточных вод и еще ббз [url=https://bbzmsk.ru]биозагрузка купить в московской области[/url]

 • 0
  MichaelSoask

  20.05.2019 15:34

  [url=http://ritualnyagent.flyland.ru/]Ритуальные услуги[/url]

 • 0
  telcopew

  25.05.2019 09:27

  [url=https://ecrimea.net/voip]Офисные АТС[/url] в Крыму. Компания [url=https://tritel.net.ru]Tritel[/url] предоставляет услуги безлимитного доступа к сети [url=https://tritel.net.ru/internet]Интернет[/url] для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с. [url=https://tritel.net.ru]Подключить интернет[/url] в Симферополе. Бесплатное [url=https://tritel.net.ru/ktv]кабельное телевидение[/url] в Симферополе. услуги [url=https://tritel.net.ru]безлимитного интернета[/url] всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=https://tritel.net.ru]подключить интернет[/url] всего за сутки. [url=https://ecrimea.net/voip]Телефония в Крыму[/url].

 • 0
  Tommyinamp

  29.05.2019 01:24

  Привет всем участникам! прикольный у вас сайт! Нашел интересную инфу: [b] потенция у мужчин народные [/b] [url=http://sportmanlife.ru/]http://sportmanlife.ru/[/url] Здесь: [url=http://sportmanlife.ru/kak-soblaznnit/]соблазнил девушку[/url] девушка соблазнила электрика Здесь: Talia похудеть быстро домашняя диета http://sportmanlife.ru/71-talia-zhiroszhigayuschie-tabletki-dlya-pohudeniya.html Тут: [url=http://sportmanlife.ru/70-reduslim-dlya-pohudeniya-spasenie-ot-lishnih-kilogramm.html]Редуслим диета быстрого похудения за неделю в домашних[/url] Редуслим быстрое похудение за неделю на

 • 0
  Horacetem

  15.06.2019 03:00

  Hello each ... I lure to your limelight noteworthy sites Video diverting adult

 • 0
  EdwardMok

  18.06.2019 01:08

  Вся информация о гипнозе, гипнотерапиия, а также обучение техникам тут - [url=https://www.hypnolife.ru/]https://www.hypnolife.ru/[/url]

 • 0
  Howardneels

  01.07.2019 07:16

  Hello. What words... super, a magnificent idea business plan for car wash 650 word essay the tatler and the spectator papers were essays written by research paper help online example of scientific research paper historical research papers visit their site meta analysis dissertation common app essay 2014 business plan for a farm business development action plan

 • 0
  uracok

  11.07.2019 09:30

  модуль до телефона blackview: https://smartera.in.ua/display-blackview-e7

 • 0
  ElaineHip

  29.07.2019 04:49

  My naked Photos [url=https://viewc.site/QYHhZv?tx=xrm]Here[/url]

 • 0
  Kennyutels

  30.07.2019 10:49

  Jolly Jumper Deluxe Sneak-A-Peak - Gray [url=http://pegasbaby.com/com/shop/view/157610/]LeSportsac Gym Overnighter[/url] http://pegasbaby.com/com/shop/view/65191/

 • 0
  RbaseoDurb

  01.08.2019 15:51

  * Организаций разных сфер работ * За все время поставщики закупок за все время · Заказчики закупок,тендеров по 223 ФЗ,44 ФЗ - Авито, юла, и остальные доски с объявлениями - Контакты соискателей, личные данные специалистов * Данные физ лиц · Данные директоров https://baseo.ru

 • 0
  stimuler le bronzage

  02.08.2019 05:35

  I blog often and I genuinely appreciate your information. The article has really peaked my interest. I'm going to book mark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well. stimuler le bronzage eerze.awombud.be/map7.php stimuler le bronzage

 • 0
  Zlata76UKRJoync

  06.08.2019 23:33

  Hi! I'm Zlata, living in Ukraine. To be honest, I live in a village and we have no job. I get about $110 a month. It is very little (( That's why I can do it for a little money: - Send you hot photos and videos - send you a video of sex with an ex-boyfriend (if you don't put it out there!) - Make a hot webcast, such as Skype Also ready to come to you in any country for your money. I will not leave my contacts here. Find me just on the site http://bestgirls.iseekyou.today/?utm_source=5c167d5db0354&track=Zlata96&click_id=Zlata96 my nickname is Zlata96 [url=http://v.ht/SexMamba][img]https://i.yapx.ru/EukHN.jpg[/img][/url] ========================== Привет! Я Злата, живу в Украине. Скажу честно, я живу в деревне и работы у нас нет. Я получаю в месяц примерно $110. Это очень мало(( По этому я могу за небольшие деньги: - прислать тебе горячие фото и видео - прислать тебе видео секса с бывшим парнем (если вы не будете выкладывать его!) - сделать горячую ВЕБ-трансляцию , например в скайп Так же готова приехать к вам в любую страну за ваши деньги. Свои контакты тут не оставлю. Найти меня просто на сайте http://bestgirls.iseekyou.today/?utm_source=5c167d5db0354&track=Zlata96&click_id=Zlata96 мой ник Zlata96

 • 0
  Alispew

  10.08.2019 19:10

  Самый прикольный тест под градусом. Ответь на 7 вопросов и узнай, насколько ты алкоголик? http://alcogol-test.ru

 • 0
  Ronaldagita

  11.08.2019 07:12

  There are many ladies in past, who can’t have their children. Surrogate mothers beginning to be very popular in the last 10 years. However, there are a lot of ethical problems, which demage for surrogating. Many feminists are thinking now, that practice of surrogating is the only operational process. But it is a mistake because in our world is very awful ecological situation. It is the main question, which influences pregnancy. If to say about the faith, there are many judgments, which are in opposition with surrogating. More and more young mothers desire to have children. Not all mothers can have children. More and more people are ill, they have gynecological problems. That is the reason, which affects the birth of baby. When you desire to be a parent, you must to know all about children. Any girls don’t have an opportunity to connect with medical specialists with various considerations: race, religion, etc. If you wish to have a baby and you can determine various problems with your health, we advice connecting with Feskov human reproduction group. All information about this company you may search at [url=https://www.mother-surrogate.com/surrogate-mother-vs-egg-donor.html]https://www.mother-surrogate.com/surrogate-mother-vs-egg-donor.html[/url]. In this organization, the main direction is reproduction medicine. They propose conventional services, which can suggest you start to be a mother. You can face diverse problems with embryos. Doctors who are working in Feskov human reproduction group can support you. If you want to obtain comfort and guarantee, you could handle for them. If you are single and you desire to have a boy or a girl, they can aid you. Surrogate motherhood for single is very famous in our century. Different guys have their problems health. Clinics can help you with egg donation. Most young families who are rich desire to get additional services. Between jurisprudence and mother surrogate there are a lot of contradictions. All of them you can decide with the specialist, who is working in Feskov human reproduction group. Managers who are working in this sector can decice all problems. You could also ask moderators of a company about the IVF program or how to decide the problem if you are not confident in guaranteed result. Most young people ask about the donor database. You may however find information about all races, nationalities, religion, age, etc. If you wish to be happy, if you want to create family, you should send a message at a link or combine at phone line: +18448927800, this in USA number. You can also ask about prices or legislation at UK number: +448000698690.

 • 0
  BuddyPraby

  11.08.2019 14:45

  Your True Love waits. We wish you the most effective in your search for your soulmate, and also in meeting the one true love of your life. Your new love awaits you at complimentary dating site http://instagram.comпјЏprofileпјЏ@3119923437/eMCR9

 • 0
  HenryFew

  12.08.2019 14:35

  3 Pack - Ricola Natural Herb Cough Drops Original 21 Each [url=http://pegasbaby.com/com/shop/view/167478/]Women's Lace Up Espadrilles Wedges Sandals Black (Size 8.5)[/url] http://pegasbaby.com/com/shop/view/231419/

 • 0
  MyDoors2018

  12.08.2019 22:16

  Наше вам вас самих коллега! [url=http://kladoposhuk.ucoz.ru/index/8-37298]дверь входная металлическая купить[/url] эти станки оба китайцы . кондор сделан посолиднее , известной фирмой с репутацией Отыскивайте стальные двери для квартиры, в том случае добро пожаловать прийти современный форум входные двери металлические на заказ. http://cheats.ucoz.org/index/8-26075 С уважением, Арсен Евтушко менеджер проекта двери онлайн [url=http://born-2-kill.ucoz.com/index/8-28406]входные двери в дом[/url]

Залиште своє повідомлення
Календар

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Квітень   Червень »
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Історичні дати

Сьогодні: У Києві відкрилася перша в Україні школа з навчання живопису 259 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.