Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 383

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  RobertCrora

  18.12.2021 19:30

  Воздушные шары - это фантастические, дешевые и праздничные украшения ради дома. Воздушные шары вдохновляют и волнуют. Мы делимся коллекцией домашней мебели, существо которой было навеяно воздушными шарами и красочными идеями украшения интерьера, которые используют воздушные шары чтобы создания веселых комнат. Декорирование интерьера воздушными шарами идеально подходит ради подготовки всевозможных пространств к различным мероприятиям. Чтобы всех праздников и специальных мероприятий, от дней рождений, свадеб, детских праздников предварительно корпоративных мероприятий и вечеринок, воздушные шары отлично подходят ради эффектного, яркого и счастливого украшения интерьера. Свободно пользоваться воздушные шары, чтобы заполнить пустые места и украсить комнаты. Воздушные украшения приносят удовольствие в оформление интерьера. Эти украшения выглядят интересно, привлекательно и празднично, при этом экономя мелочь для более дорогих предметах декора. [url=https://smartviz.ru]Воздушные шары[/url] вдохновляют работа уникальных дизайнерских светильников и идей современного дизайна. Журнальные столики и потолочные светильники выглядят преимущественно интересно и креативно. Нынешний дизайн обоев с воздушными шарами привносит игривое направление, обилие веселья и красок в современное оформление интерьера. Идеи дизайна, вдохновленные воздушными шарами, и творческие идеи для украшения интерьера воздушными шарами столь же гибки, якобы и сами воздушные шары. Эти замечательные украшения доступны во всех формах, цветах, размерах и материалах, который помогает использовать их чтобы настольных украшений и центральных украшений, создания воздушных шаров, создания арок, декоративных букетов, а также извлекать их гармоничные формы для уникального освещения и современного дизайна мебели. Воздушные шары создают причудливые и яркие цветочные композиции и фантастические предметы интерьера. Декорирование интерьера воздушными шарами игриво, романтично и элегантно. Домашняя убранство, вдохновленная иначе сделанная для воздушных шарах, является универсальной, привлекательно дополняющей весь темы вечеринок и современные концепции оформления интерьера, добавляя оригинальность и современную атмосферу в жилое пространство. Воздушные шарики скульптурны и красивы. Вместо дорогих материалов, таких точно цветы и украшения из ткани, воздушные воздушные шарики позволяют восторгаться великолепными темами оформления интерьера. Любая обстановка чтобы дома или украшения, вдохновленные воздушным шаром, создают уникальное дизайнерское приговор и персонализируют интерьер, украшая его творчеством и стилем. Воздушные шары создают невероятные акценты и помогают красиво фокусироваться на отдельных деталях интерьера. Эти наполненные воздухом чудеса являются отличным материалом и вдохновляют на эксперименты сообразно дизайну и декорированию. Изучение идей чтобы украшения интерьера воздушными шарами - это весело. Терпение и впечатление стиля помогают научиться делать особые дизайны воздушных шаров. Дизайнеры тоже любят воздушные шары. Уникальные светильники и современная мебель, праздничные украшения и воздушные скульптуры выглядят эффектно и колоссально стильно.

 • 0
  Roberta

  20.12.2021 00:16

  naturally like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality nevertheless I'll certainly come again again. https://comprarcialis5mg.org/cialis-5-mg-precio/ https://bibliocrunch.com/profile/JonelleScherk/ precio cialis 5 mg en farmacia españa

 • 0
  dashkasevast

  20.12.2021 13:44

  https://500px.com/p/dashkasevast https://www.xvideos.com/profiles/msevast https://www.tiktok.com/@_sevast_ 75$/1 hour

 • 0
  burenokaliew

  20.12.2021 18:00

  Бетонированные или выложенные плиткой поверхности исключаются.Детский спортивный комплекс — это яркий и интересный уголок для ребенка, который поможет укрепить мускулатуру и развить моторику. [url=http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi/ulichnyie-trenazheryi-1] уличные силовые тренажеры купить[/url] распродажа у известного завода из дерева во двор недорогие уличные спортивные комплексы . Производитель игровых комплексов Спортбиз доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Запорожье , Кропивницкий , Николаев , Ровно , Херсон, Черновцы курьерской компанией Ночной экспресс или транспортом завода без предоплаты в течении 1-4 дней после заказа. Стоимость доставки 1425 грн.

 • 0
  mlsuhiaq

  28.12.2021 03:53

  viagra buy https://mrviagara.com/ - generic viagra without subscription 100mg viagra viagra pills female viagra price viagra how it works

 • 0
  qwdaflowat

  04.01.2022 18:31

  Используйте промокод TOPZANOSI и получите 150% на первый депозит и 75 фристипнов при регистрации. Переходите на сайт [url=http://1winbetse.ru]http://1winbetse.ru[/url] и играй в онлайн казино вместе с 1win. [img]http://1winbetse.ru/1.jpg[/img] Смотрите казино император бездепозитный на YouTube или [url=https://www.youtube.com/watch?v=bvWHiXCocTc]https://www.youtube.com/watch?v=bvWHiXCocTc[/url] или https://www.youtube.com/watch?v=qjOXsy3uJmM и заходите ставить на http://1winbetse.ru БОНУС 100% и 200 бесплатных вращений по промокоду - TOPZANOSI

 • 0
  Davidinciz

  12.01.2022 00:01

  Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it [url=https://bit.ly/3ffWJJO]https://bit.ly/3ffWJJO[/url]

 • 0
  MichaelUrida

  12.01.2022 20:30

  Bahis Siteleri, Kaçak İddaa, Casino Siteleri, Kaçak Bahis Canlı bahis oyunları Günümüzde birçok insan artık bilgisayar başından bahis oynamak ve paralarını yine bilgisayar başından kazanmak istemekte ve bu yüzden birçok kişi bayilere gitmeyerek bilgisayar başından canlı bahis oynayarak paralarını bahislerini oynamak istemektedir. Bu yüzde artık canlı bahis sektörü internet üzerinden aktifliğini sürdürmekte ve her geçen gün daha da fazla internet sitesi çıkmaktadır. İnternet üzerinden oynatılan canlı bahis siteleri üzerinden insanlar rahatlıkla paralarını istedikleri şekilde hesaplarına geçirebilmektedir. Canlı bahis oynayan insanların oranı gün geçtikçe artış göstermekte ve tahmin edileceği üzere gelecekte de hızla kaçak bahis oynama oranı artış gösterecektir. Bu sayede kazanılan bonus oranı yükselmekte ve canlı bahis sitelerinin verdikleri avanslar yükseliş göstermektedir. Bu yükseliş sayesinde internet üzerinden canlı bahis oynayan kullanıcıların kazandığı ve hesaplarına geçirdiği para miktarı her geçen gün artış gösterecektir. İnternet üzerinden oynadığınız canlı bahis ile kazanma oranlarını anlık görebilir, oynayacağınız bahis oranını ona göre arttırabilir veya düşürebilirsiniz. Kazandığınız parayı dilerseniz yeni bahislerinizde harcayabilir, dilerseniz ise size uygun olan ödeme seçenekleri ve illegal bahis sitesinin size sunduğu imkânlar ile paranızı hesabınıza aktarabilirsiniz. Günümüzde birçok canlı bahis sitesi ödeme yöntemleri konusunda tüm kullanıcılarına kolaylık sağlamakta ve sıkıntısız bir şekilde ödeme yapılmaktadır. Mobilbahis Bets10 Tipobet Sekabet Elexbet Perabet betmatik Milanobet Bahis siteleri içerisinde ki yenilikler Günümüzde yaygınlaşan bahis siteleri birçok bahis bayilerini şu an geride bırakmış sayılır. Çünkü kullanıcıların oldukça yoğun bir şekilde bahis oynamak için bayilere gitmek yerine internet siteleri üzerinden bahis oynamaktadır. Bahis siteleri, kendilerine oldukça önem vermekte ve birçok yenilik kullanıcılarına vermektedir. Bu sayede canlı bahis siteleri üzerinde oldukça yoğun bir şekilde rekabet oluşmaktadır. Oluşan bu rekabet internet üzerinden bahis oynayan kullanıcılara yaramıştır. Bunun başlıca sebeplerine gelecek olursak eğer, kullanıcı çekmek için bahis siteleri bonus oranlarını her geçen gün arttırmakta ve ödeme kolaylığı konusunda yeni sistemler geliştirmektedir. Geliştirdiği bu sistemleri gören kullanıcılar ise internette varlığını sürdüren bu bahis sitelerini tercih etmektedir. Bu sayede hem kullanıcılar para kazanmakta, hem bahis siteleri para kazanmaktadır. Kazanılan para ne kadar yüksek olursa bahis siteleri kullanıcılara o kadar fazla bonus vermektedir. Eğer en çok bilinen bahis sitelerinde oynarsanız eğer kazandığınız para buna göre artış göstermektedir. Bilinen bahis sitelerinin aksine daha yüksek veren bahis siteleri de var elbette ancak diğer sitelere göre ödeme konusunda problem çok fazla olmasa da belirli miktarda problemler çıkmaktadır. Bu yüzden her zaman bilinirliğini koruyan ve güvenilir bahis sitelerinde biraz daha düşük bonus miktarları ile bahis oynayabilir ve gönül rahatlığı ile paranızı çekebilirsiniz. Bu sayede kendini kazancınızı da yok etmemiş olursunuz. Kaçak bahis alternatifleri İnternette bahis sitelerinde kullanıcı olanların tercih edeceği diğer siteler ise kaçak bahis siteleridir. Bu sitelerde bonus ve bahis oranları oldukça iyidir. İyiden kasıt ise normal yasal sitelerde 2 oranında olan bir bahis kaçak bahis sitelerinde 7 hatta 8 oranında bile olabiliyor. Bu sayede kaçak bahis sitelerinde oynadığınız bu oyunlar ile daha fazla kazanabilirsiniz. Kaçak bahis sitelerinde kazandığınız para miktarının daha fazla olmasının sebeplerinden bir diğeri ise ilk başta belirttiğimiz bonus oranıdır. Bonus oranları kaçak bahis sitelerinde oldukça fazladır. Örnek verecek olursak eğer normal bir bahis sitesinde mesela 100 TL ile bir bahis oynadık, kazanacağımız maksimum miktar 300 TL olacaktır diyelim ama işin bir diğer tarafı olan kaçak bahis sitesinde 100 TL ile oynadığımız bir bahisten 700 TL’ye kadar varacak bir ödeme miktarı alacağız. Kaçak bahis firmalarında size yapılan ödemeler bazen şahıs ödemesi, yani kişi ödemesi olduğundan çok fazla dikkatte çekmemiş olacaksınız. Bu sayede kazandığınız para sizin istediğiniz ödeme yöntemi ile hesabınıza rahatlık ile geçecektir. Kazandığınız bu miktarların oldukça iyi şekilde yapılması sayesinde birçok kullanıcı canlı bahis firmaları ile etkileşim halinde ve kazanma oranları her geçen gün yükselmektedir. Bu sayede kullanıcıların bu işlemleri sayesinde oldukça güzel paralar kazanarak, kazançlarına kazanç katmaları söz konusudur. Kaçak iddaa alanında ki gelişmeler İnternette iddaa sitelerinde kullanıcıların tercih edeceği öteki siteler ise kaçak iddaa siteleridir. Bu sistemlerde bayilere göre kazanç oranı ve bonus oranları oldukça iyidir. Bu sayede kullanıcıların kaçak iddaa ile kazandıkları paralar normal iddaa oyunlarına göre kat be kat yüksektir. Mesela normal bayiden oynadığınız x maçının oranı 3,4 ama kaçak bahis ile oynarsanız bu oran beşlere kadar çıkmaktadır. Bu sayede kazandığınız paranın oranı yükseliş gösterecektir. Kazandığınız bu paralar ile dilerseniz internet sitesinde bahis oynayabilir, dilerseniz kaçak iddaa sitelerinde yeniden iddaa yapabilir ve paranızı katlayabilirsiniz veya benim kazancım yeter diyerek canlı bahis sitesinde var olan ve size en uygun şekilde olacak ödeme yöntemleri ile paranızı kazanabilirsiniz. Bu sayede kazandığınız parayı rahatlık ile hesabınıza çekebilirsiniz. Eğer canlı iddaa oynamak istiyorsanız, şu anda oldukça fazla bu sitelerde mevcuttur. İnternette ufak araştırmalar sonucunda bu sitelere erişim sağlayabilir ve oyununuzu oynayabilirsiniz. Kazandığınız oyunlarda ise direk paranızı alabilirsiniz. Araştırmalar sonucunda birçok otoriter siteye erişebilirsiniz. Günümüzde birçok kaçak iddaa sitesi mevcuttur. Bu sitelerin hepsinde güvenilir şekilde oyunları oynayabilirsiniz ve oynadığınız bu oyunlar ile sistemde paranızı rahatlıkla yatırabilir veya çekebilirsiniz. Şu anda birçok site kendini bu konuda geliştirmekte ve müşterilerin rahatlık ile paralarını yatırıp ve tekrar çekmelerini sağlamaktadır. Müşteriler güvenilir şekilde kaçak iddaa sitelerinde paralarını yatırabilir ve oyunlarını oynayabilir. Casino siteleri içerisinde ki oyunlar Son zamanlarda internette dolaşan birçok insan çok daha fazla para kazandıran casino siteleri hakkında arayış içinde. Bu arayışlarını aydınlatmak ve sonuca ulaştırmak için bu makalenin sizlere bayağı fazla faydası olacaktır. Casino sitelerinin oyuncularının tüm bunların arayışları maksimum kazandıran casino siteleri olmuştur her vakit. Maksimum kazandıran, maksimum bonus veren ve en basit para çekim ve yükleme işlemi yapmanızı elde eden bir casino sitesi ile tanışmak hepinizi hayalidir. Sitemizde paylaşılan bu makaleyi dikkatle incelerseniz eğer paylaştığımız bilgiler ile oldukça iyi kazanç elde eden canlı casino sitelerine erişmeniz mümkün olacaktır. Bu makalemizde sizlere en çok bonus veren ve bu bonusları en rahat şekilde çeviren sistemler hakkında da konuşacağız. Bunun yanında ise para ve finansal işlemler esnasında hiç mesele yaşamayacağız bahis siteleri derledik. Her vakit daha fazla para kazandıran casino siteleri en iyisidir, bunu asla aklınızdan çıkartmayın. Ancak her süre en çok kazandıran sitelerin yanında lisanslı ve güvenli casino sistemlerinin lisansı ve bağımsız ve oldukça güvenilir denetleme kurumları tarafından denetlenebilenleri kullanmaya özen gösterin. Bu güvenilir ve bağımsız denetleme kurumlarının kontrolü altında olan casino siteleri ile kazandığınız tüm parayı rahatlık ile ve hızlı bir çekim yöntemi ile kendi hesabınıza aktarabilirsiniz. Dilerseniz bu paralar ile casino sitelerinde daha fazla bahis oynayabilirsiniz. Oynadığınız bu bahisler ile hesabınızda bulunan paranın miktarını arttırabilirsiniz. Güvenilir bahis siteleri Web âleminde birçok kullanıcı güvenilir bahis sitelerine kayıt olup para kazanmak istiyor fakat o kadar çok güvenilir bahis sitesi var ki kullanıcılar hangi siteye üye olup hangisine üye olmamaları gerektiğinin bilincinde değiller ve asla karar veremiyorlar. Bu nedenden dolayı bu yazımızda güncel güvenilir bahis siteleri adresleri ve bu sitelerin iyi mi yoksa kötümü olduklarını sizler ile paylaşarak bir kılavuz olmak istedik. Bu kararda en önemli unsur ise güvenlik ve güncel olma durumudur. Günümüzde güvenilir bahis siteleri o denli çok açılıp kapanıyor ki kovuşturmak çok zor bu durumdan dolayı kaçak bahis sitelerine üye olurken dikkat etmeniz gereken güncelliğidir. Güncel canlı bahis sitelerine üye olarak bonus oranlarını da yüksek alarak devamlı bir kazanç sağlamanız mümkün hale gelecektir. Burada gördüğünüz yazılarda herhangi bir isim yazılması söz mevzusu değil ancak güncel olan bir siteyi iyi mi anlayabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz ve oldukça sağlam bir tecrübe ile siteden ayrılacaksınız. Güvenilir bahis sitelerini anlamak için birçok yöntem var aslında. Bunu anlamanın ilk yolu ise sistemin ne kadar süredir açık olduğu ve ne kadar süredir ödeme yaptığını anlamaktır. Bunları anladığınız zaman sistemde kazanma oranınız yükselecektir ve oldukça yoğun bir şekilde para kazanmış olacaksınız. Güvenilir bahis siteleri ile kazandığınız bu parayı rahatlıkla çekebilir veya bu sitelerde yine bahislere girerek kazandığınız parayı yeni bahisler oynayarak katlayabilirsiniz. Mobilbahis Bets10 Tipobet Betebet Sekabet Elexbet Perabet betmatik Milanobet İllegal bahis siteleri genel tanıtım Birçok internet kullanıcısının çevrimiçi ile para kazandığı bu sitemde illegal bahis siteleri ile kazançlarına kazanç eklemeleri mümkün. Peki, bu nasıl mümkün olabiliyor. Yazımızın bu bölümünde ise illegal bahis firmaları hakkında sizlere fikir aktarımında bulunacağız. İllegal bahis sitelerinde oynadığınız bahis oranları diğer bahis sitelerine göre elbette yüksek olacaktır. Bu oynadığınız bahis oranları ile kazandığınız 2 TL’yi bu bahisler ile 10 TL veya daha fazla meblağlara çıkartmanız mümkündür. Kazandığınız bu paralar ile illegal kaçak sitelerinde bahis oynamaya devam ederek kazandığınız para miktarını daha fazla arttırabilir veya illegal bahis sitelerinin size sunduğu ödeme yöntemleri ile size uygun olan ödeme yöntemini seçerek sitemde kazandığınız parayı çekebilirsiniz. Sistem üzerinde kazandığınız para ile başka illegal bahis sitelerine aktarım yaparak diğer illegal bahis siteleriyle birlikte ortaklaşa bahis oynayabilirsiniz. Bu yöntem ile kullanıcılar daha fazla para kazanmaktadır. Bu paralar ile istediğiniz firmada bahis oynayabilirsiniz. İllegal bahis sitelerinde ödeme oranları oldukça yüksektir. Bu sayede oynadığınız sitelerin birçoğu otoriter bahis siteleridir. Oynadığınız bahisler ile kazancınızı her geçen gün daha da arttırabilir ve aylık olarak kazandığınız bu paraları günler hatta saatler içerisinde kazanarak hesabınıza aktarabilirsiniz. İllegal bahis oyunlarında bonus oranları da yüksek olacağından dolayı kazancınız artacaktır. Canlı casino sitesi bilgileri İnternet kullanıcılarının diğer tercih ettiği sistemlerden birisi ise canlı casino sitesi ile kazandığı parayı çok fazla arttırabilirler. Türkiye’de son zamanlarda artan canlı casino sitelerinde ödeme ve bakiye sistemleri çok farklı işliyor. Kazanmış olduğunuz bakiye bir süre sonra azalmış olarak hesabınıza geçiyor. Bunun en büyük sebebi sistemlerin kendilerini ayakta tutmaya çalışmalarıdır. Bununla birlikte şu an sektörde 500’den daha fazla canlı casino bahis sitesi bulunmaktadır. Bu sitelerden her zaman kazanç elde etmek mümkün değil. Spor bahis sitelerine alternatif olarak geliştirilmiş bu canlı casino siteleri günümüzde oldukça çok fert tarafınca tercih edilmektedir ve oldukça yoğun olarak para akışı dönmektedir. Bu canlı casino sitelerinin içerisinde devasa miktarda kazanç sağlamanız mümkün. Kazandığınız bu devasa miktarlar ile farklı iş sektörlerinde yerinizi ayırabilirsiniz. Bu iş sektörlerinde bulunmak istemezseniz eğer daha fazla canlı casino sitelerine başvurabilir, üye olabilir ve kazandığınız paranın miktarını arttırabilirsiniz. Güvenilir olan bu sitelere erişim kolaylığı ile birlikte üye olduktan sonra rahatça canlı casino odalarında oyununuzu oynayabilirsiniz. Az önce bahsettiğim benzer biçimde yüksek bonuslu ve güvenli sitelerde güvence ödeme alabilirsiniz. Şu anki canlı casino sitelerinin pek çoğu ödeme konusunda hiçbir sıkıntı yapmıyor, bu konuda rahatlıkla güvenebilirsiniz. Bu siteler ile kazandığınız parayı arttırabilirsiniz. Bu canlı bahis siteleri ile canlı odalarda bahis oynayabilirsiniz. Canlı iddaa alanında ki ayrıcalıklar Güncel bahis firmaları arasında insanlar canlı iddiayı da tercih haline getirmişlerdir. Bunun en büyük nedeni de insanların uyuşuk olmalarıdır. Örnek verecek olursak eğer birisi evinde oturarak canlı bahis oynamak varken neden evinden uzak olan bayiye gitmeyi tercih etsin ki? Böyle düşünen oldukça fazla insan var. Bu nedenden dolayı kaçak iddaa sitelerinin oranları her gün artış göstermektedir. Bu sitelerin oranları bayilerdeki oranlara göre daha fazladır. Bu oranlar ile insanlar oynadığı x bahsinden bayiden 3 TL kazanacak ise kaçak bahis ile 5 TL kazanacaktır. Bu kazanç farkından dolayı insanlar daha fazla tercih etmektedir. Bu kazançlar sonucunda insanlar kazançlarını yükseltmektedir. Sanal iddaa sitelerinde canlı olarak oynanan oyunlar sonucunda kullanılan bu canlı iddaa firmalarının kazanç oranları her geçen gün artış göstermektedir. Yükselen bu oranların canlı iddaa sitelerinde gün geçtikçe fazla kullanıcıyı kendisine çekmesi planlanmaktadır. Bu sayede kullanıcılar kazançlarını arttırmaktadır. Ayrıca internet üzerinden canlı iddaa oynayan bu kullanıcıların mobil uygulamalar üzerinden de para kazanabilir. IOS ve Android canlı iddaa uygulamaları ile dışarıda kullanabiliriz. Bu sayede masa başında olmadan da sadece telefon yardımı ile bahis oynayabilirsiniz. Canlı iddaa sitelerinin kazanç oranları mobilde farklılık gösterebilir. Bazen oynatılan bahis oranları değiştiği için mobilden oynadığınız bu sistemler ile daha fazla kazanabilirsiniz. Aynı şekilde karşı durumda olabilir ve daha az kazanma durumunuz olabilir Kaçak bahis bonusları hakkında bilgiler Günümüzde çok fazla bahis firması çok fazla bonus veriyor. Bununla birlikte bu firmalar yatırdığımız paranız 3 katına kadar bonus hediye, üyelik bonusu vermektedir. Bu kaçak bahis firmaları ile kazancınıza kazanç katarak bir ayda kazanmış olduğunuz parayı birkaç saat içerisinde kazanabilirsiniz. İnternet kullanıcı günümüzde en çok bonus veren kaçak bahis sitelerine üyeliği açarak bu firmalar ile kazançlarını katlamaktadır. Bu sayede kazandıkları 1 TL 5 TL olarak kaçak bahis oyuncularına dönmektedir. Kazanılan bu paraların kolaylık ve basitlik esasına bakılarak hızla size uygun olan ödeme yöntemi ile hesabınıza aktarabilirsiniz. Aktardığınız bu parayı dilerseniz sistemde tutarak canlı bahis sistemindeki odalarda oynamaya devam eder kazandığınız parayı katlayabilirsiniz. Günümüzde birçok oyuncu kaçak bahis sitelerinde bu yönteme başvurarak paralarını daha fazla katlıyor ve arkasından kendilerine uygun olan ödeme şekilleri ile hesaplarına çekim işlemini gerçekleştiriyor. Kazandığınız paraları kaçak bahis sitelerinde hızlı ve kolay şekilde hesabınıza çekebilmeniz için firmalar her geçen gün kendi sistemlerini değiştirmekte ve kullanıcılar en hızlı şekilde para yatırmakta aynı zamanda en hızlı şekilde kendilerine uygun yöntemler ile hesaplarına kazandıkları paraları çekebilmektedir. En çok bonus veren illegal bahis siteleri günümüzde çok fazla yaygın, kısaca üye olduğunuz herhangi bir bahis sitesi size zaten yüksek oranda bonus elde edecektir. Bu bonuslar ile kazancınızı katlayabilirsiniz. Kazandığınız bu bonusları isterseniz kullanabilir ya da bu bonusları kabul etmeyerek ödeme limitlerini düşürebilirsiniz. Bahis Siteleri, Kaçak İddaa, Casino Siteleri, Kaçak Bahis Betboo yeni giriş adresi ? Betboo mobil ve üyelik Milanobet yeni giriş adresi ? Milanobet mobil ve üyelik Betebet yeni giriş adresi ? Betebet mobil ve üyelik Pinbahis Bahisyap yeni giriş adresi ? Bahisyap mobil ve üyelik - Bahis Vdcasino Giriş Adresi? Vdcasino Üyelik - Bahis Siteleri, Kaçak Celtabet Hilbet Bonusları - Hilbet Giriş Betlike İlbet - Bahis Siteleri Mobilbahis Üyelik Makrobet Lunabit NgsBahis Elexbet Bonusları Vegabet Spor Bahisleri Betpas Giriş Nakitbahis giris ? | Nakitbahis yeni adresi ? Megabahis Goldenbahis Mariobet Piabet Giriş - Piabet Üyelik Privebet Asyabahis - Bahis Siteleri Savoybetting Giriş Adresi? Savoybetting Üyelik Restbet Giriş Adresi? Restbet Üyelik Bahsegel Üyelik PashaGaming Süperbahis - Bahis Siteleri Betmatik yeni giriş adresi ? Betmatik mobil ve üyelik Sekabet - Bahis Siteleri Perabet Yeni Adresi Betvole - Bahis Siteleri Bets10 Güvenilir mi - Bahis Siteleri Venüsbet Tipobet Giriş Adresi? Tipobet Üyelik Betasus Betgram - Bahis Siteleri Reklam - İletişim Bonus Veren Siteler Bahis Siteleri Merhaba Kazanmak İsteyen İddaa Dünyası ! Bedava Bonus Nasıl Kullanılır? Bonus Çevrim Şartları Nasıldır? - Bahis Siteleri Canlı Bahiste Neler Yapılabilir? Canlı Bahis Seçenekleri Nelerdir? Bahis Sitelerinde Para Çekme Sorunları Basit Arayüzlü Bahis Şirketlerinin Avantajları Canlı Bahiste Hangi Oyunlar Var? Canlı Bahis Para Yatırma Yöntemleri En iyi İddaa Tutturan Yorumcular Bedava Bonus Alabileceğimiz Güvenilir Bahis Şirketleri Canlı Bahis Üyeliği Nasıl Alınır? Araba Çekilişi Yapan İddaa Şirketleri İlbet'te Casino Oynayarak Para Kazanma Online İddaa Tahminlerine Ücretsiz Ulaşın İddaa Oynayarak Günde Ne Kadar Kazanabiliriz? Türkiye'de Hizmet veren Yasal Bahis Şirketleri Türkçe Bahis Siteleri Hakkında Önemli Bilgiler Canlı Bahis'te Kazanmak İçin Faydalı Bilgiler Kıbrıs Merkezli En iyi Casino Siteleri Türkiye'de Paypal ile Nasıl Bahis Oynanır? Goldenbahis Hoş Geldin Bonusu Nasıl Alınır? Canlı Casino Nasıl Oynanır? Resimli Anlatım Anında Para Çekilen İdeal Bahis Siteleri Pashagaming Yatırım Bonusu Almak İçin Gerekenler En İyi İllegal Bahis Firmalarından Seçmeler İddaa'da Alt Üst Seçeneği Nasıl Oynanır? Deneme Bonusu ile İddaa'dan Para Kazanmak Bonus Veren En iyi Keşfedilmemiş Siteler - Bahis Siteleri Deneme Bonusu Veren Casino Siteleri 2018 Bahis Firmalarında Ortaklık Sistemi Nasıl Çalışır? İllegal Sitelerde Günlük Para Çekim Limiti Bahis Sitelerinde Kredi Sistemi Bulunur Mu? Bahis Sitelerine Üye Olmak İçin Gereken Bilgiler 15 TL Bedava + 500 TL Bonus Bets10 'da Süperbahis Yeni Üyelere Ne Kadar Bonus Veriyor? Canlı Bahis Kredi Kartı ile Para Yatırma Karşılıklı Gol Olur Kuponunda Yüksek Kazanç Sağlamak Yurt Dışı Lisanslı Bahis Siteleri Güvenilir mi? İddaa'da İlk Yarı – Maç Sonucu Kuponu Nasıl Yapılır? Bahis Oynarken Dikkat Etmeniz Gereken En Önemli Kurallar

 • 0

 • 0
  Keithmoorm

  15.01.2022 04:19

  good online casino bingo sites best deposit bonus no download casinos usa players online casino mac osx [url=https://bangshotcasino.com/]top blackjack online casino[/url] online gambling sites legitimate

 • 0
  CarlosVal

  16.01.2022 23:39

  ссылка на гидру [url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jonion7nchid.com/]hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.onion[/url]

 • 0
  Isaacgalty

  17.01.2022 07:18

  новая ссылка гидра [url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7d-onion-shop.com/]hydra сайт[/url]

 • 0
  demidekk fönsterfärg pris

  21.01.2022 01:11

  Awesome post. demidekk fönsterfärg pris outef.teswomango.com/map6.php

 • 0
  Travissed

  24.01.2022 03:03

  hydrarusawyg5ykmsgvnyhdumzeawp465jp7zhynyihexdv5p74etnid.onion [url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7ncid.com]как зайти на официальную гидру[/url]

 • 0
  Josephtof

  25.01.2022 08:15

  https://www.sexybustybabes.net/ big titted woman horny nude milfs with big tits busty milf latinas free big tits in uniform clips big tites granny blow jobs

 • 0
  Ashleymuche

  27.01.2022 04:31

  Аяаншу Кумару, маленькому жителю американского штата Нью-Джерси, всего год и 10 месяцев. А он уже стал героем Сети. Причем, без малейших усилий. Просто играл с маминым смартфоном и случайно заказал через интернет мебель на 1700 долларов. По рассказам местных СМИ, семья Кумар осваивает новый дом, куда они перебрались недавно. И вдруг ко крыльцу новостройки стали массово привозить коробки с мебелью. Они прибывали и прибывали из соседнего супермаркета. Супруги попробовали отказаться от внезапного «счастья», говоря, что ничего не заказывали. hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.onion [url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7hydra-onion.com]гидра сайт[/url]

 • 0
  LarryRum

  27.01.2022 14:58

  Trusted Online Casino Malaysia [url=http://gm231.com/gm231-best-online-slot-games-malaysia-slots-918kiss-xe88/#{Best Online Slot Games Malaysia | Slots | ]{Online Casino Malaysia|Click here|More info|Show more}{!|...|>>>|!..}[/url]

 • 0
  Melvinken

  03.02.2022 22:10

  стоимость уборки квартиры клининг уборка помещений химчистка дивана спб уборка дома клининговая компания чистка диванов на дому спб дешево [url=https://profuslugi24.ru]ремонт уборка помещений[/url] химчистка кожаной мебели

 • 0
  LarryRum

  11.02.2022 18:10

  Trusted Online Casino Malaysia [url=http://gm231.com/gm231-live-casino-malaysia-baccarat-blackjack-roulette/#{Play at GM231- Best Live Casino Malaysia|]{Online Casino Malaysia|Click here|More info|Show more}{!|...|>>>|!..}[/url]

 • 0
  ForrestFeave

  12.02.2022 01:57

  https://creditrepairlasvegas.xyz

Залиште своє повідомлення
Календар

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Квітень   Червень »
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Історичні дати

Сьогодні: У Києві відкрилася перша в Україні школа з навчання живопису 259 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.