Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 568

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  Walteredino

  24.11.2021 13:35

  котел для варки сиропа [url=https://k2kotel.ru/kotly-dlya-sakharnogo-siropa]котел для варки сиропа[/url] котел для варки сиропа

 • 0
  Jeffreynor

  26.11.2021 18:30

  ссылка на гидру гидра сайт hydra сайт новая ссылка гидра hydraruzxpnew4af.onion [url=https://hydraruzxpnew4af.onion-market50.com/]ссылка на гидру[/url]

 • 0
  Marinaxqm

  27.11.2021 01:20

  Доброго времени суток друзья! Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Заправка картриджей Минск – это скрупулезная и ответственная работа, так как от нее зависит рабочий процесс всей компании или распечатка важного документа. Малейшая ошибка или недоделка приведет к перебоям в работе заказчика, и соответственно к потере нашей репутации и прибыли. Для нас на первом месте стоит репутация, которую мы заработали нелегкими и долгими годами труда. Поэтому выполняя очередной заказ на заправку принтера или ксерокса, мы думаем о клиенте и с полной ответственностью можем гарантировать как качество, так и быстрое исполнение работы. Заявку на вызов Вы можете оставить как на сайте, так и по телефону. Так же в Online чате сбоку. Наш оператор обговорит удобное для Вас время, и наши специалисты прибудут точно в срок. Качество наших работ всегда на высшем уровне, так как у нас работает лучшая команда профессионалов!Рады предложить нашим клиентам:Заправка картриджей с выездом на дом и офис.Ремонт и восстоновление картриджей.Прошивка любого лазерного принтера.Настройка принтера (wi-fi, установка драйверов на компьютер).Замена термопленки и роликов захвата бумаги.Купить картридж к любому лазерному картриджу.Для заказа мастера просто позвоните по указанным телефонам или оставьте завку, выбрав свою модель! https://cardvilla.cc/members/112172.html http://forum.aunbox.com/member.php?4368483-Marinafod http://www.satakuntaenduro.com/vbulletin/member.php?u=168358 http://flyanglersonline.com--www.flyanglersonline.com/bb/member.php?454021-Marinaelc http://www.postcount.net/forum/member.php?94438-baroberosmaarley4866

 • 0
  Sindicatelax

  27.11.2021 03:08

  Возможно ли стать Миллиардером выиграв в лотерею? Рождественская игра Navidad проводится только раз в году. Эта игра имеет высочайший рейтинг среди лотерей 9.9 из 10 баллов. Суммарный разыгрываемый фонд — € 2 380 000 000. Каждый третий билет — выигрышный! Более того, лотерея гарантированно разыграет между игроками 170 и более Джек-потов в рамках одного только розыгрыша. Чтобы принять участие в тираже 22 декабря 2021г., приобретите один или несколько билетов с пятизначным номером из предложенных на сайте. Торопитесь — количество билетов Новогодней Испанской лотереи Loteria de Navidad ограничено! [url=https://navidad.agentlotto1.com/]Как участвовать в Лотерея де Навидад?[/url] Билеты Loteria de Navidad продаются с заранее напечатанными на них пятизначными номерами. Каждый билет лотереи поделен на 10 долей (“десимов”). Слева вы видите список доступных билетов, в каждом из которых вы можете выбрать одну или несколько долей. Выберите желаемое количество долей в билете при помощи кнопок “плюс” и “минус”. Важно! Вы можете приобрести только то количество долей для каждого билета, которое доступно на сайте. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно выбрать всего одну долю в одном билете. Если Вы решили не ограничиваться покупкой одной доли, а приобрести сразу несколько, вы можете: выбрать несколько долей в одном билете (это увеличит сумму приза), либо выбрать несколько долей в разных билетах (это многократно повысит вероятность получить какой-либо выигрыш). Важно! Вы получаете сумму приза, пропорциональную количеству приобретенных Вами долей. Например, если вы выбрали 3 доли в билете, который выиграл € 90 000, вы получите 3/10 от этой суммы, то есть € 27 000.

 • 0
  Bogdanvnm

  29.11.2021 05:59

  Доброго времени суток дамы и господа[url=https://heavydutytool.by/].[/url] Есть такой замечательный сайт для заказа инструмента Milwaukee. Многолетний опыт работы и высокое качество обслуживания - для нас это не пустые слова, для соответствия этому описанию нами было затрачено множество усилий. Специалисты компании досконально знают характеристики и специфику инструментов Milwaukee, высокий уровень которых повлиял на решение стать официальным дилером. Качественная техника является залогом успешного проведения строительных и ремонтных работ. Выбирая технику Милуоки, вы будете уверены, что она прослужит долгое время и не подведёт в самый решающий момент. Сервис компании должен соответствовать отличному качеству товара, у которого могут появляться новые модели с совершенно новыми техническими особенностями. Принимается участие в тренингах и семинарах, проводится обучение - делается всё возможное для постоянного повышения уровня профессионализма. Это позволяет общаться с профессионалами мира строительства на одном языке, отвечать на все возникающие в процессе выбора инструмента вопросы Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте От всей души Вам всех благ! [url=https://heavydutytool.by/]4933451219[/url] [url=https://heavydutytool.by/]4932464085[/url] [url=https://heavydutytool.by/]4932352678[/url] [url=https://heavydutytool.by/]4932352000[/url] [url=https://heavydutytool.by/]49560122[/url]

 • 0
  Josephdot

  30.11.2021 02:44

  ссылка на гидру [url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.onion.market509.com/]новая ссылка гидра[/url]

 • 0
  Marlaret

  02.12.2021 09:31

  [URL=http://piccash.net/51575/870416/][IMG]http://piccash.net/allimage/2018/10-3/img_thumb/870416-thumb.jpeg[/IMG][/URL] Восхитительная, зрелая мамаша с громадными титьками мастурбирует родному сынишке [url=https://incest-home-video.ru/mamy/775-nauka-prawiczka.html]польский инцест[/url] во время массажика. Помазав собственные дойки и багровую головочку писюна, маманя поначалу начала ладошками растирать фаллос парня, а после начала онанировать его собственными большими, обалденными сиськами [url=https://incest-home-video.ru/doter/941-mama-palchikom-drochit-klitor-docheri.html]мать дрочит писю дочери[/url] в прямом эфире. Нажми на скрин чтоб посмотреть всю красоту данной спелой мамки!!! [URL=http://piccash.net/51575/870418/][IMG]http://piccash.net/allimage/2018/10-3/img_thumb/870418-thumb.jpeg[/IMG][/URL]

 • 0
  JosephResty

  05.12.2021 09:40

  ссылка на гидру [url=https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2ivopda7nchid.online/]гидра сайт[/url]

 • 0
  Rare Sciem

  05.12.2021 13:55

  I found a new [url=https://lusttaboo.com/seeex/]roleplay stepsis sex videos[/url] of the films. You haven't seen a 2021 family taboo videos, voyeur and hidden cams [url=https://lusttaboo.com/]this site[/url].

 • 0
  hqwxwidj

  06.12.2021 04:49

  buying viagra online https://viagaracom.com/ - generic viagra rx viagra online viagra without doctor prescription [url=https://viagaracom.com/#]generic viagra for sale[/url] generic viagra india

 • 0
  Jamot

  13.12.2021 14:46

  [url=https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/team-scale-in-autocad.html]распечатать в масштабе автокад[/url]

 • 0
  Rodgermal

  13.12.2021 16:37

  How tо eаrn on Fоrеx dо nоt hаve аdequаte expеriеnce!?!? ... It aрpeаrs very simple! Just use the servicе autоmаtiсallу coрy thе trаdes of successful tradеrs trade - https://www.instaforex.com/ru/forex_promo/forex_copy_1/?x=biftxrumer [url=http://www.instaforex.com/ru/forex_promo/forex_copy_1/?x=biftxrumer]https://www.instaforex.com/ru/forex_promo/forex_copy_1/?x=biftxrumer[/url]

 • 0
  pinupcasino777

  14.12.2021 04:40

  Игровые автоматы https://pin-up-casino999.ru/ Казино имеют официальную лицензию и стабильно выплачивают игрокам их выигрыши!

 • 0
  AvatarIIon

  15.12.2021 08:38

  Величественней, чем Аватар второй! AgentLotto.ORG анонсирует усовершенствованный сайт! В разработке — Интерактивные методы выигрыша джек-пота! Кажется, Leonardo DiCaprio так не наслаждался полученным Оскаром, как АГЕНТ ЛОТТО — своим обновленным сайтом. Все верно, друзья, этот знаменательный день наконец-то настал — LAgent отмечает "новоселье"! [b]Что примечательного и захватывающего в свежей версии?[/b] - Сайт получился красочным, сочным и модерновым. - Буквально каждый его пиксель функционирует для того, чтобы привлечь Ваше внимание, купить заветный лотерейный билет зарубежной лотереи и начать уже менять свою жизнь к лучшему! - У сайта, кроме красоты и продуманного маркетинга, функциональный интерфейс. - А если пользователю непонятно — подсказки придут на помощь. - Он информативный и креативный. Игрок может оперативно получить ответ на любой запрос: от того, какую лотерею выбрать, до того, как вывести выигрыш. - Скоро на сайте появится умный раздел с беспроигрышными тактиками игры в лотереи, а ещё — расширенный раздел интервью с победителями. - Готовятся рекламные кампании, которые, как и новый сайт, будут дерзкими и классными. ПОЖАЛУЙСТА, дайте обратную связь о том, что Вас устроило, а что — нет. И Да прибудет с Вами [url=https://agentlotto.org]Джек-пот зарубежных лотерей![/url] Официальная Партнёрская Программа AgentLotto - Partner.AgentLotto.Org. Заработок онлайн на своём сайте - до 25% с продажи вебмастеру!

 • 0
  LarryRum

  15.12.2021 14:25

  Trusted Online Casino Malaysia [url=http://gm231.com/gm231-best-online-slot-games-malaysia-slots-918kiss-xe88/#{Best Online Slot Games Malaysia | Slots | ]{Online Casino Malaysia|Click here|More info|Show more}{!|...|>>>|!..}[/url]

 • 0
  KairatDah

  16.12.2021 11:31

  [url=http://2000karat.ru/%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d1%88%d0%bd%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba/]Ожерелье шнурок[/url] [url=http://2000karat.ru/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/]Квадратные кольца из золота[/url] [url=http://2000karat.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%be-%d1%81-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc/]Кольцо с искусственным бриллиантом[/url] [url=http://2000karat.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%be-%d1%81-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d1%83%d0%b6/]Серебряное кольцо с черным камнем мужское[/url] [url=http://2000karat.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/]Серебряная цепочка браслет женский[/url] [url=http://2000karat.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc/]Сережки в стиле минимализм[/url] [url=http://2000karat.ru/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8/]Модные мужские подвески[/url] [url=http://2000karat.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be-%d1%81-%d0%bf/]Браслет ювелирный женский серебро с подвеской[/url] [url=http://2000karat.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be/]Подвеска авокадо серебро[/url] [url=http://2000karat.ru/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0/]Пирамида кулон мужской из стекла[/url]

 • 0
  Bogdanrqe

  17.12.2021 01:20

  Привет товарищи[url=https://heavydutytool.by/].[/url] Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа инструмента Milwaukee. Многолетний опыт работы и высокое качество обслуживания - для нас это не пустые слова, для соответствия этому описанию нами было затрачено множество усилий. Специалисты компании досконально знают характеристики и специфику инструментов Milwaukee, высокий уровень которых повлиял на решение стать официальным дилером. Качественная техника является залогом успешного проведения строительных и ремонтных работ. Выбирая технику Милуоки, вы будете уверены, что она прослужит долгое время и не подведёт в самый решающий момент. Сервис компании должен соответствовать отличному качеству товара, у которого могут появляться новые модели с совершенно новыми техническими особенностями. Принимается участие в тренингах и семинарах, проводится обучение - делается всё возможное для постоянного повышения уровня профессионализма. Это позволяет общаться с профессионалами мира строительства на одном языке, отвечать на все возникающие в процессе выбора инструмента вопросы Нам будет приятно видеть у нас на сайте Увидимся! [url=https://heavydutytool.by/]4933448020[/url] [url=https://heavydutytool.by/]48281030[/url] [url=https://heavydutytool.by/]4932352201[/url] [url=https://heavydutytool.by/]4932430867[/url] [url=https://heavydutytool.by/]4933464112[/url]

 • 0
  ivanenokOa

  17.12.2021 05:56

  Перейти к исходной позиции.Оборудование для реабилитации и система физических нагрузок помогут вам предупредить или излечить такие заболевания опорно-двигательного аппарата как артрит, остеохондроз, артроз, грыжи межпозвоночных дисков, а также восстановят Ваше здоровье после всевозможных травм.Количество перекладин 10 шт.Для людей, которые самостоятельно желают поддержать достигнутые результаты лечения, создана возможность приобрести декомприссионный и антигравитационный многофункциональный тренажер Бубновского МТБ 1 или МТБ 2, который можно использовать в домашних условиях.И.п. [url=http://www.sporthappy.com.ua/Reabilitatsionnyie_trenazheryi/Trenazhery_Bubnovskogo] Тренажер бубновского двухстоечный[/url] супер скидки от широкоизвестного завода спортивных тренажеров для лечения остеохандроза . Магазин реабилитационных товаров Киддишоп доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Луцк , Одесса , Сумы , Харьков , Черкассы курьерской компанией Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 3-4 дней после заказа. Стоимость доставки 400 гривень.

 • 0
  Antonioulf

  17.12.2021 14:01

  Привет товарищи! Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. С древних лет известно выражение, «наш дом – наша крепость», и в наши дни разработано множества вариантов защиты имущества. Защитная плёнка для окон внесёт свой вклад в обеспечение вашей безопасности. Самоклеющаяся пленка для стекла особенно востребована тем людям, чьи квартиры находятся на первых этажах, а также она подходит стеклянным витрин и перегородкам. Впервые такое изобретение появилось в США, в 60-х годах. С каждым годом противоударные покрытия становятся крепче, надёжнее и красивее. На них начали наносить рисунки, напылять различные компоненты – теперь они не только придают безосколочность окну, но и делают их красивыми и оригинальными. http://forum.bestgamer.ru/member.php?u=203309 http://arabfm.net/vb/showthread.php?p=1460848#post1460848 https://www.qrzitaly.com/forum/index.php?/topic/5544-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/ https://porno-island.site/user/Antoniodcs/ http://fh79604z.bget.ru/user/Pavlosnbg/

 • 0
  Donalddef

  18.12.2021 01:03

  Окунитесь в невероятную историю, в которой вам предстоит отыскать волшебные капсулы и спасти своих друзей. В ходе прохождения вы посетите захватывающие локации, где необходимо будет выполнять задания. [b]Как установить Astral Apex Скачай карту Распакуй файл в .minecraft\saves Готово[/b] Скачать Astral Apex - [url=https://educationessay2.blogspot.com/2021/11/good-quotes-for-essay-writing.html]Designed papers for writing[/url] (обязательно надо пройти капчу для индефикации личности.) telegram channel: [url=https://t.me/bookfac]Go to the channel[/url] [b]Here girls want to get acquainted! / [url=https://educationessay2.blogspot.com/2021/11/columbia-business-school-essay.html ]Go to the site[/url], register and look for a girl for sex.[/b] #HVeGCTGzlFg5$Em# Смотреть видео вы можете тут - [url=https://educationessay2.blogspot.com/2021/11/example-of-business-planning.html]Clear thesis statement[/url]

Залиште своє повідомлення
Календар

Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Липень   Вересень »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Історичні дати

Сьогодні: Створено Волинську обласну бібліотеку для юнацтва 45 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.