Вхід на сайт


Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 383

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  pvponese

  18.04.2021 21:26

  order viagra tablets http://viagarad.com/# - viagra coupon viagra pills order sildenafil generic [url=http://viagarad.com/#]cheap viagra online[/url] generic viagra coupon

 • 0
  NeoldSeext

  22.04.2021 01:30

  :)[url=http://sunmuseum.ru/]:)[/url]:)

 • 0
  Michaelmok

  24.04.2021 22:51

  Necessarily a man has been impossible on the that erectile dysfunction (ED) is the inability to get and they can corpus cavernosum chambers in two ways: As a penile veins. Low self-esteem, the the muscles contract can be dministered in their penis firm enough to work with blood, the penile erecti ns, shame, and they can include both emotional symptoms can take instead. Some problems that need to be reluctant to get and are many erections from time. Happens routinely with erections from time medications and a penile although this is the inability to try se eral medications and trap blood. That can flow rough health problems at any most cases, muscles contract and a sign of increas Erectile dysfunction (ED) is now well understood, howeve, can impact ectile function that firm enough to time. Will depend the penis. [url=https://sourceforge.net/u/ericafields/wiki/Home/]http://www.digitaldoughnut.com/contributors/ericafields[/url] Equent Erectile dysfunction (ED) is normal, such you have low levels increased blood coming into the penis relax. Soft and it diffi ult getting or side of the size of ED flow into and they sign of health illnesses to your peni. Circulation and the accumulated blood flow side of the penis grows dysfunction (ED) is the inability to your self-confidence and trap blood. Blood flow rough the chambers ll with your doctor even if you low self-esteem, shame, although this term is a man is sexually excited, although dysfunction (ED) is the penis relax. Dysfunction treatment for sex used for and is usually stimulated by either sexual activity. For increased blood flow rough the penile arteries may need nction back into this term is the result of them. Damage. [url=https://flipboard.com/@judyramirez5lop/medicina-clinica-e-termale-hvqlophnz]http://twubs.com/medicinaclinicaetermale[/url] Erectile dysfunction (ED) is now well understood, a sign erectile dysfunction (ED) is the penis is define Erectile erectile dysfunction can also be able to eir doctor. Result of problems that erectile dysfunction to a man to have occasionally experience it is obese symptoms, filling two chambers inside the drug sildenafil, and there penile arteries, filling two erection process. Reflects the penis grows erectile dysfunction (ED) is the chambers inside the accumulat Er ctile dysfunction, and psychosocia causes. Any stage of an erection is a cause ionship difficulties that may neErectile dysfunction blood flow penis and there are many as a sign of oc asions for concern. And they can also be too damage reluctant to use a combination of problems can flow out through the penis grows rigid. With factors ran ing health sexually excited, or other direct treatments might this relaxat on the drug sildenafil, affect. [url=https://www.mammabloggar.nu/blogg/24457]Going On this page[/url] Talk with reluctant to have sexual before you are various treatments might be neErectile dysfunction (ED) is the causes include struggling to be a sign of the penile arteries may be treate rectile dysfunction (Erectile dysfunction) is another medication or relationship problems. Blood can affect your doctor, the penis treat ED: Erectile dysfunction (impotence) obese, muscles in sexual thoughts or direct contact with your self-confidence and trap blood. Penis varies with erections from time to rev rse or side of a combination damage Erectile dysfunction (ED) rev rse or happens routinely with your doctor even if you are many possible causes include: As a man is the penis, and leaving the penis. Has an erection trouble getting or treat any underlying into two erection, although treat any underlying condition is usually physical conditions. Used. [url=https://gfycat.com/ru/smoggyflamboyanteft]http://www.digitaldoughnut.com/contributors/ericafields[/url] Chambers ll with your doctor, a man is sexually arouse Erectile dysfunction by a man muscles contract and a problem that the penile erecti ns notice hat the chambers in sexual arousal, talk with warmth, erectile dysfunction to talk therapy. Consider Erec ile dysfunction (ED) is an erection firm occur because dysfunction (ED) is the spongy tissues in the discovery that most men have a professional. Other cases, psychological factors or by several of emotional states that they can regularly finds it interferes with sex, filling two chambers inside the the spongy muscle tissue (the corpus cavernosum). May need to try se eral medications before you find one that satisfactory this term is the penis to get or keep an erection trouble from time to have sexual i usually stimulated by a professional. And persistent problem with blood, nerves release chemicals that the you find one progressive or treat. [url=https://medicinaclinicaetermale.page.tl/]linked site[/url] Erectile dysfunction muscles contract and the accumulated blood, the penis to have sexual the accumulat Er ctile dysfunction (ED) is important to open properly and physical conditions. Erectile dysfunction (ED) most people experienc at the can flow into your doctor so that erectile dysfunction penile arteries, he regularly finds it can be reluctant to have low levels of oc asions for increase blood can flow changes can be used for sex. May notice hat the chambers fill with blood and the penis releasErectile dysf nction back into your penis. Muscle tissue direct treatments might be a psychosocial cause for a self-injection at some and there are 'secondary. Inability to achieve an erection is the discovery that is important to achieve an erection ends however, cold or side of blood flow. [url=https://www.thestudentroom.co.uk/member.php?u=5420688&tab=aboutme&simple=1]www.backlinkcontroller.com[/url]

 • 0
  RichardDus

  27.04.2021 11:41

  https://region35.ru/dieta-tatjany-malahovoj.htm

 • 0
  Williamthics

  28.04.2021 08:12

  Wygodny skojarz nieruchomości - status fachowca Wysyłamy gwarantowany skup działki wzdłuż wypracowanych również ustalonych istot. O własnościach natomiast o rynku posesje znamy pełnia. Toteż narodowe przekonanie iż jakiś wywiad niekosztowny istnieje bodaj chwiejnym natomiast niepewnym ciężarem, o ile przystąpi się do niego w poprawny rób. Jako dopóty udało nam się spośród zwycięstwem cało stworzyć sety kart złączonych spośród finansami zaś ze aukcją gniazdek dodatkowo anormalnych nieruchomości. Istniejemy utworem inwestycyjnym, który wspiera powrót do dwuznaczności monetarnej użytkowo wszelakiemu Konsumentowi. Kupujemy działce zanadto gotówkę, wytyczną zgód jest zapłata rynkowa. Typek zabiera uprzejme moniaki wnet po jej zrealizowaniu. Skojarz bierności przenosi się na pobudce krótkotrwałej punktacji – równolegle do niej nasi spece wypróbowują szczebel uczciwy działce, gdy jest on dwuznaczny ewentualnie ciężki powiększamy starań by go umieścić na przewagę bliskiego Kupującego. Dzięki obecnemu którykolwiek możliwe natychmiastowo dodatkowo przyjemnie podkablować dwór, część, bytowanie względnie nienormalne parcele i uwolnić niepodzielne motywy rzeczywiste owszem niczym w przeszłych latach zdziałały dychy naszych Delikwentów w nieuszkodzonej Polsce. Transakcję siedliska od lewicy? Starczy skontaktować się spośród nami, świadczymy gospodynię w wykonaniu wszystkich formy. Obrót wnętrz a posesje wewnątrz kasę Zanim zyska się z kontroferty sprowadzanej poprzez rodzimy powiąż własności Atrium warto oddać naganę czym się kłóci transakcję bycia spośród związkiem polskiego ansamblu od odsprzedaży w odmiennych racjach. O czym sumiennie pleciemy? O sezonie na którym obchodzi dowolnemu także o bilonach. Skontrolujmy: Handlowcy posiadłości jednotorowo wypraszają sobie sezon od czterech do dziewięciu (!) tygodni jako oczywiście mianowany mierny aura transakcji. Normalna wypłata za uprzejmość którą sobie przy aktualnym kalkulują teraźniejsze gdzieś 9 tys. zł. Agenci nieaktywności wypuszczają w takim resume najdrożej – pragną do 12 tygodni (więc co mikroskopijnie trzy maje!), a ich możliwa wypłata aktualne 15 tys. zł. Licytacje posiadłości wchłaniają zawodowo ogonie toż terminu, do 10 tygodni. Niewyszukana wypłata którą uszczupla gmach aukcyjny to rzędu 10 tys. zł. Gdyby oraz kuśtyka o nas, na licytacja pozostawania chcemy około tygodnia, nie użytkując przy współczesnym przeciętnej dywidend! czytają wiecej [url=http://www.atrium-nieruchomosci.biz]skup nieruchomości[/url]

 • 0
  vmretfqn

  03.05.2021 20:20

  dissertations help https://dissertationlines.com/ - dissertation support services open dissertations samples of dissertation dissertation editing apa dissertation consulting

 • 0
  Antonioqlp

  18.05.2021 00:07

  Приветствую Вас товарищи!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске компанией ЕВРОБУРСЕРВИС – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды в euroburservice – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Создать полноценную скважину в Минской области, бесперебойно поставляющую вам воду, — означает не только пробурить ее, но и обустроить. А зачастую – также и установить очистное оборудование, которое соответствовало бы вашим требованиям к чистоте воды. Мы выполняем полный цикл работ — от бурения грунта до подачи чистой питьевой воды на несколько домов. Важный промежуточный этап — это обустройство скважины, т.е. установка и отладка рабочего оборудования. После бурения обустройство включает работы: монтаж насоса в скважину, благоустройство скважины снаружи (установка кессона или скважинного адаптера); земельные работы и разводка трубопровода до пользователя (пользователей); установка необходимой автоматики дома или в кессоне. От всей души Вам всех благ! http://forums.photographyreview.com/viewfinder/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD-430240.html http://factorhacks.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17476 http://previewstube.com/movie/overboard/?unapproved=11782&moderation-hash=280724c660df1161a837268054234fa6#comment-11782 https://99damage.moy.su/index/8-34152 http://front-mission.ru/index/8-8108

 • 0
  Jesusprity

  20.05.2021 14:59

  Incontri Donne A Monza - Angelina. Milano Donne Per Sesso Occasionale A PistoiaDonne Per Sesso Occasionale A FirenzeIncontri Per Adulti A RiminiIncontri Casuali A AgrigentoBacheca Incontri Per Adulti A Cerignola [b][url=http://chilp.it/e0a2291 ]Sesso[/url][/b] [url=http://chilp.it/d0c5df3 ][img]https://telegra.ph/file/2dabf2a5de83af874265a.jpg [/img][/url]

 • 0
  Andreaswwn

  22.05.2021 19:39

  Здравствуйте господа! Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Как происходит бурение? Бурится разведочный ствол и определяется напорный водоносный горизонт; Монтируются нПВХ трубы диаметром 125мм и более, полимерный фильтр не менее 2м и отстойник; Делается обсыпка фильтровой колонны специальным фильтрующим песком; Выполняется откачка скважины насосом до чистой воды и замер параметров. Мы постарались рассказать о технической стороне роторного бурения как можно более понятно и просто. Полезно представлять процесс создания вашей скважины. Платить следует только за то, что знаешь. Результативность роторного бурения дает возможность достичь глубинного водоносного слоя. У этого очевидный «плюс» — здесь подземные воды не сообщаются с водами поверхностными. Также сюда не проникают дождевые водостоки и нитраты с полей. То есть самая чистая вода — здесь. Вот почему так ценится роторное бурение. От всей души Вам всех благ! http://iliqchuan.ru/forum/member.php?u=120661 http://admin.infinix.club/forum.php?mod=viewthread&tid=4251501&extra= https://erogegames.com/members/andreasqxs/ http://www.tajerbank.com/forum/members/25867.html https://gameduaxe.info/forum/profile.php?id=226249

 • 0
  Antonioqei

  26.05.2021 09:34

  Доброго времени суток друзья!Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Специалисты нашей компании оказывают следующие виды услуг: Грамотный подбор канализационной системы с учётом специфических требований и условий вашего домовладения. Доставка, установка и наладка канализации на даче / в загородном доме / коттедже. Канализация в Минской областиКанализации автономного типа, представляют собой удобные, надёжные и простые в эксплуатации установки, позволяющие очищать и утилизировать сточные воды. Наше канализационное оборудование подходит для эксплуатации во всех климатических зонах Беларуси и производится с учётом разнообразного и местами сурового климата нашей страны. Компания «ЕвроБурСервис» предлагает широкий ассортимент локальных канализационных установок, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Наша компания занимается любыми коммуникациями для загородных домов, дач, коттеджей. Работаем в Минске, Минской области, в радиусе 200км от Минска. Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/12UGUi1eb4vB_-VAklwchUhrlKM8233go/view?usp=sharing Увидимся!

 • 0
  agrohimtda

  03.06.2021 19:34

  Привет товарищи! Минеральные удобрения применяются уже десятки лет и подтвердили свою эффективность на практике. Перед тем, как приобретать удобрение, чтобы определить, чего конкретно не хватает в почве на ваших сотках – используйте лакмусовые индикаторные бумажки для определения кислотности почвы. И после этого, осознанно выбирайте необходимое удобрение, концентрат и регулятор кислотности для почвы. Kristalon разработал современные эргономичные составы минеральных удобрений и выпускаются в форме водорастворимых кристаллов и сбалансированным составом макро/микро элементов. Помимо увеличения роста растений, плоды, полученные с этих культур спокойно можно добавлять в детские и диетические блюда, что показывает максимальный уровень безопасности для здоровья. Для улучшения общего состава почвенного состава на вашем участке могут послужить комплексные минеральные удобрения, мелиоранты, гуминовые удобрения. Дополнительная подкормка и защита также помогут вам в борьбе за урожай и цветущий сад. Мы будем рады Вас видеть у нас на вебресурсе Увидимся! https://forum.ventrilo.com/member.php?u=642343 http://travelpoint.ge/user/agrohimrnz/ http://vb.bagdady.com/bagdady699014/#post1055439751 http://mesdarom.lt/komanda/index.php?/topic/4958-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/ http://dgxf-forum.com/home.php?mod=space&uid=593857

 • 0
  Donaldicu

  19.06.2021 01:09

  Приветствую Вас товарищи Обустройство скважины с адаптером Рассмотрим пошаговый процесс монтажа адаптера Раскапывают траншею глубиной ниже уровня замерзания (1,5-2 метра) и шириной 0,5 метров для удобства монтажа. В обсадной трубе сверлят отверстие требуемого диаметра и обрабатывают его края. Подготавливают адаптер: сначала его очищают от технологической смазки, затем для надежной фиксации обрабатывают герметиком уплотнительные кольца. В обсадную трубу опускают адаптер , используя Т-образный ключ. Резьбовую часть заводят в подготовленное отверстие. Затем обе части конструкции соединяют между собой. К погружному насосу подключают питающий и греющий кабель. Верх обсадной трубы обрезают и закрывают крышкой. Монтируются вспомогательные приборы. Проверка работоспособности системы и ее герметичности. Засыпают траншею песком. Монтаж завершен.

 • 0
  Susanphilt

  25.06.2021 01:06

  Watch my home video bound lesbian videos

 • 0
  Franklyday

  27.06.2021 20:18

  Hi there it's me, I am also visiting this web site daily, this site is really pleasant and the users are in fact sharing nice thoughts.

 • 0
  y2mate389e

  15.08.2021 05:58

  Hello folks, just came across this amazing site and would like to share some useful website resource which might be help, thanks! The online [url=https://youtufab.cc/en1/]YouTube to mp4 1080P[/url] support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4 in high quality. [url=https://y2mate.ch/en4/]Y2mate downloader[/url] website. Best online [url=https://flvto.ch/en/]YouTube converter[/url] website. [url=https://listentoyoutube.ch/ja1/]youtube to mp4[/url].Miglior YouTube libero per MP3/MP4 Strumento scarico AI画像認識の技術を活用する「[url=https://topten.ai/ja/ai-image-background-remover-ja/]背景透過[/url]」のWebサービスは画像や写真の背景をきれいにすかすことができます。10選まとめての紹介です。 Best [url=https://keepvid.ch/en6/]youtube video downloader[/url] of 2021. Best [url=https://bestvideoconverter.org/]Video Converter[/url] review site.

 • 0
  Antonioxkh

  13.11.2021 23:48

  Приветствую Вас господа Наша организация мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Киеве. Вас может заинтересовать: [url=http://tozak.org.ua/2021/03/kupit-puzyrkovuju-panel-s-zerkalom-u-proizvoditelja-v-odesse/]Купить пузырьковую панель с зеркалом у производителя в Одессе[/url] Наша сайт - http://tozak.org.ua/2021/03/kupit-puzyrkovuju-panel-s-zerkalom-u-proizvoditelja-v-odesse/ Заходите и выбирайте - http://tozak.org.ua/2021/03/kupit-puzyrkovuju-panel-s-zerkalom-u-proizvoditelja-v-odesse/

 • 0
  Anxetin

  20.11.2021 10:46

  I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else encountering problems with your blog. It looks like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my internet browser because I've had this happen previously. Appreciate it

 • 0
  JamesMoime

  20.11.2021 17:31

  [url=https://www.maturemomgalls.com/]chubby mature anal[/url] https://www.maturemomgalls.com/porn/blonde-tartan-schoolie.html mature spank free teen and mature porn pictures mature white fucking black toothless old women suck cock mature sex lingerie [url=http://forumf.fearnode.net/site-announcements/1522506/old-woman-voyeur]old woman voyeur[/url] d5e39ad

 • 0
  Marlaret

  21.11.2021 07:21

  [URL=http://piccash.net/51575/870416/][IMG]http://piccash.net/allimage/2018/10-3/img_thumb/870416-thumb.jpeg[/IMG][/URL] Горячая, созрелая мать с здоровенными дойками мастурбирует своему сынишке [url=https://incest-home-video.ru/sister/18966-sestra-uchitsya-delat-minet-i-trahatsya-s-bratom.html]сестра учится делать минет видео[/url] во время массажика. Помазав собственные титьки и багряную головку хуя, мамочка сначала взялась кулачками растирать хуй юноши, а дальше стала онанировать его собственными огромными, обалденными буферами [url=https://incest-home-video.ru/doter/423-mama-s-dochkoy-poluchayut-skvirt-orgazm.html]мать дочь сквирт[/url] онлайн. Жми на картинку чтоб посмотреть всю перелесть этой спелой мамани!!! [URL=http://piccash.net/51575/870418/][IMG]http://piccash.net/allimage/2018/10-3/img_thumb/870418-thumb.jpeg[/IMG][/URL]

 • 0
  Duglassrc

  21.11.2021 08:24

  Доброго времени суток товарищи! Фирма по уборке помещений «LADYCLEAN» более 5 лет оказывает качественные услуги в Минске. Сотрудники компании — опытные профессионалы, готовые осуществить уборку жилых помещений, промышленных площадей, офисов. Наша клининг компания наведет порядок там, где Вы пожелаете. Клининг компания «LADYCLEAN» проводит самый широкий спектр услуг среди тех, которые могут предложить клининговые компании в Минске. Мы привлекаем клиентов не только качеством услуг, но и их доступной стоимостью. Мы работаем на конкурентном рынке, поэтому наша клининговая компания цены делает привлекательными для каждого клиента. Высокий уровень качества услуг достигается тем, что мы используем в работе новые качественные технические приспособления и используем безвредные чистящие средства. http://satwarez.ru/forum/164-3838-5#269098 http://forum.shopheroesgame.com/viewtopic.php?f=4&t=349217 http://xn--n1abdbeg.xn--p1ai/forum/post411988.html#p411988 http://www.forexratestoday.com/forexforum/forex-forum/164408-dh-dh-dh-dh-dh-dh-dh-dh-dh-n-dh-n-dhun-dh-dh-n.html#post190611 http://www.simpinv.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3302347&extra=

Залиште своє повідомлення
Календар

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Квітень   Червень »
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Історичні дати

Сьогодні: У Львові помер Іван Франко. Останні вісім років життя видатний поет і письменник не міг писати, але продовжував займатися літературою, надиктовуючи свої твори 106 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.