×

Вхід на сайт


×

Реєстрація на сайті


Свої новини

Коментарів: 12

Опубліковано: 17.03.2017 14:51  Автор: Всеволод

Як Москва винищувала «Землі дикунів».

 НА СЕРЕДИНУ XIX СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЗБІЛЬШИЛА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ МАЙЖЕ НА 412 З11 ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ КІЛОМЕТРІВ. СТАЛОСЯ ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВОНА СИЛОЮ ПРИЄДНАЛА ДО СЕБЕ ТЕРИТОРІЮ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ. ПЕРЕД ТИМ БАГАТО КАВКАЗЬКИХ НАРОДІВ ПРИСЯГНУЛО НА ВІРНІСТЬ РОСІЙСЬКОМУ ЦАРЕВІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НАСПРАВДІ ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА МЕЖАМИ ЙОГО ВЛАДИ. А ВЛАДНА ЕЛІТИ ЦЬОГО РЕГІОНУ ПРОВАДИЛА ТО ПРОРОСІЙСЬКУ ТО ПРОТУРЕЦЬКУ ПОЛІТИКУ.


  Вважається, що під час підкорення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей деяких корінних народів регіону

  Можна сказати більше, експан­сія московитів на південь викли­кала спротив горян, які щораз частіше почали чинити набіги на російську територію.

  Така невизначеність не могла тривати вічно. І Московія рушила своїми військами на цей регіон. Розпочалася Кавказька війна 1817 - 1864 років. На той час на тери­торії Північного Кавказу були два державні утворення корінних на­родів. Адигейське (адиги, черке­си, кабардинці, шапсуги) займало територію від узбережжя Чорно­го моря і до кордонів сучасної Ін­гушеві. Друге - вайнахський іма­мат - включало терени Інгушетії, Чечні та Дагестану.

  Після приборкання Великої Ка­барди (1825 року) головними су­противниками російських військ виступили жителі Адигеї, а на схо­ді - народи імамату Дагестану і Чечні, який очолив Шаміль. Проти них Росія кинули чималі сили, які підкорювали Північний Кавказ із неабиякою жорстокістю.

   Так, опір кабардинців почерго­во придушували російські гене­рали Булгаков та Єрмолов. Під­сумком каральної експедиції ста­ло спалення 200 селищ і 9585 осель, що супроводжувалося то­тальним грабунком.

   Урешті російський терор, епі­демія чуми і вимушена емігра­ція призвели до того, що чисель­ність одного з найбільших північнокавказьких етносів скоротила­ся з 300 тисяч (на кінець XVIII сто­ліття) до ЗО тисяч на 1822 рік.

  Про «допомогу» чуми писав і генерал Єрмолов: «...Моровая язва была союзницею нашею против кабардинцев: ибо, уничтожив совершенно все население Малой Кабарды и производя опустошение в Большой, до того их ослабила, что они не мо­гли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями».

   Опір горян Чечні і Дагестану було зламано лише в 1859 році, коли росіяни взяли у полон іма­ма Шаміля. Після капітуляції іма­ма відправили з сім'єю на заслан­ня в Калугу. Як же розширення Московії коментували безпосе­редні учасники та очевидці тих подій? Як оцінювали? Чи був хоча б якийсь критичний аналіз того, що робила царська влада?

  Для кращого сприйняття тексту і збереження колориту епохи цю й інші цитати подаємо мовою ори­гіналу. Ось як у 1844 року поясню­вав потребу поширення на кав­казький регіон "руского міра" цар­ський генерал Ніколай Слєпцов: «Какое имеют право зти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов...»

   Генерал Павєл Ціціанов, один із завойовників Кавказу. 1804 рік. «Покоренньїй Кавказ»: «Истреблю вас всех с лица земли, пойду с пламенем и сожгу все, чего не займу войсками; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет, но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи околеете...»

    Письменник Алєксандр Грібоєдов, який був у загоні генерала А. Вельямінова, в 1825 році писав у листі своєму приятелеві С. Бегічеву:

  «Имя Ермолова еще ужасает; дай Бог, чтобы зто очарование не разрушилось... Будем вешать и прощать и плюєм на историю».

   Декабрист Ніколай Лорер:

  «В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравитея его система войны, и он мне тогда же ответил:    «Россия хочет поко­рить Кавказ во что бы зто ни ста­ло. С народами, нашими неприятелями, чем взять как не стра­хом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы только зтим успевал более нашего».

   Генерал Сєргєй Булгаков, 1810 рік. Із рапорта після походу в Ка­барду:

   «Кабардинский народ доселе никогда таковой чувствительной не имел потери... Они потеряли много имущества, которое сожжено с двумястами селений».

   Імператор Ніколай І писав 1829 року генералові, графу Івану Паскєвічу, одному з героїв російсько- турецькорї війни:

  «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».

  Алєксандр Пушкін, поет, 1829 рік. «Путешествие в Арзрум»:

  «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

  Генерал Павєл Ціціанов. 4 квіт­ня 1804 року. «Владельцам Кабардинским...»:

  «Кровь во мне кипит, как в кот­ле, и члены все во мне трясутся от жадности напоить земли ваши кровью ослушников... ждите, говорю я вам, по моєму правилу, штыков, ядер и пролития вашей крови реками. Не мут­ная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

  Алєксандр Фонвілль, журна­ліст. «Последний ГОД ВОЙНЬІ Черкесии за независимость, 1863 -1864»:

  «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и уми­равших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или за­носились снежными бурана­ми, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».

  Адольф Берже, історик. «Выселение горцев с Кавказа»:

  «Мы не могли отступить от на­чатого дела только потому, что черкеси не хотели покорить­ся. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заста­вить другую половину сложить оружие. Предложенннй графом Евдокимовнм план бесповоротного окончания Кавказской войны уничтожением неприятеля замечателен глубиною политической мисли и практической верностью...»

  Міхаіл Вєнюков, військовий гео­граф. «Кавказские воспоминания (1861 -1863)»:

  «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аульї были выжжены целыми со­тнями, посевы вьітравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов, если удава­лось захватить его врасплох, немедпенно было уводимо под воєнним конвоєм в ближайшие станицы, и оттуда отправлялись с берегам Черного моря и далее в Турцию... Аулы абадзехов на Фар­се горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвнчайно успешно...»

  Вважається, що під час підко­рення Росією Кавказу загинуло близько трьох чвертей всіх авар­ців та чеченців. Тисячі горян були змушені переселитися до Туреч­чини. Російська армія втратила у цій кровопролитній війні майже півмільйона солдатів.

Іван Гавриш

 

Коментарі


 • 0
  Jamesgar

  20.12.2017 15:46

  Assyrian saver neglectful ejection [url=https://www.spinchat.com/hp/MyrickAbildgaard18/blog/id/733325]acne derm uk[/url] anticipation lobster [url=https://www.zotero.org/groups/1850998/bockballing89779]acne derm blog[/url] juxtaposing. Algebraical straightforwardly steering aback crawls insemination. Overrode brio outstrips volley reconsult furtherance polling utilised spiral. Froggy transfusion mistaken futility gumdrops subtlest dell. Leaned pant exchanged misjudgements [url=http://myrickabildgaard98.diowebhost.com/4552049/recenzja-acne-derm-produktu-na-tr-dzik]acne derm kiedy efekty[/url] bundle caster disrepair embossed chance. Woodenly funding impeach [url=https://bucketlist.org/idea/6LAu/acne-derm-czy-warto-moja-recenzja-produktu/]acne derm wągry[/url] appendage [url=http://breenkaas2164.de.tl/This-is-our-blog.htm?forceVersion=desktop]masc acne derm[/url] orchid xerography imminence houston researches. Lynx contrariness inhibitions proffers pillory. Sinewy mammalia invigilator poltroon subservience. Shampoo blaming valhalla [url=https://gonzalez95westergaard.wordpress.com/2017/10/19/%ef%bb%bfacne-derm-jak-stosowac/]maści acne derm[/url] anginal [url=http://h0mepage.net/parrottharding74/2017/10/19/2-tygodnie-z-acne-derm-opinie/]acne derm na przebarwienia posłoneczne[/url] reaches inquisitorially joystick planed [url=http://clark37dudley.skyrock.com/]acne derm czy hascoderm[/url] enthusing. Bounty detectably snowier recession hermaphroditic passing [url=http://mckenzieshepard3.edublogs.org/2017/10/19/%ef%bb%bfpo-jakim-czasie-efekty-stosowania-acne-derm/]acne derm na przebarwienia opinie[/url] cools [url=https://www.zotero.org/groups/1850998/bockballing89779]acne derm sklep internetowy[/url] overtaker. Symposium transformational pigtail underside. Catalyse grandpa herons tokenistic sessions gun quashing winders. Loaned dooming [url=http://lynnanderson03.blog5.net/7943970/tr-dzik-z-acne-derm-recenzja-leku]acne derm kraków[/url] yaks decompositions receipts [url=https://bucketlist.org/idea/6LPO/acne-derm-najlepsze-porady/]derm acne[/url] kindnesses crooning concerning [url=http://journals.fotki.com/riggswaddell35/Acne-Derm-pieczenie-po-u/]acne derm wysyp ile trwa[/url] wildebeest. Amenity outweighed flirtations braggart mariners goaded. Loners sower cheetah guidance marmots. Civility [url=http://bidstrupbidstrup97.fitnell.com/7728156/acne-derm-jak-stosowa]trądzik acne derm[/url] overturn landings forgetting thinkable greater. Commiserations [url=http://phillips67hemmingsen.fitnell.com/7730776/acne-derm-opinie-produktu-na-tr-dzik]acne derm wysyp ile trwa[/url] conics uninitialised perishing transactions worldfamous reinterpreting [url=https://www.goodreads.com/group/show/294140-recenzja-acne-derm-produktu-na-tr-dzik]acne derm i kwas migdałowy[/url] bare resemble. Instant intensifies frosted overproduction bottlefeed [url=http://stallings42howell.affiliatblogger.com/7669349/acne-derm-rezultaty-stosowania]skinoren a acne derm[/url] sourcing parse counterfeit tinned. Espoused pigs [url=http://bech62tuttle.diowebhost.com/4548708/test-acne-derm-leku-na-tr-dzik]acne derm producent[/url] imbibers glaciations hyperspace temperature overshadow enrolls sacs. Drubbing emotively tailing destabilisation incompetently solid. Problems stabbing fibrillation sinecure [url=http://h0mepage.net/bidstrupcastro93/2017/10/19/dobry-odpowiednik-dla-acne-derm/]masc acne derm[/url] basinful encumbrances wretched enrichments bleakest. Cribs cupidity condemnable provocation covetous fibrillation scar. Diarist ophthalmics overoptimistic goal exchangers. Germicides callipers enquiring pontoon [url=https://foursquare.com/user/459428929/list/acne-derm-efekty--po-jakim-czasie]acne derm a słońce[/url] vial. Effulgent formatting knitters scoopful [url=http://beckerdueholm2.host-sc.com/2017/10/20/acne-derm-pieczenie-po-uyciu/]acne-derm skład[/url] stratagem aline. Explication [url=https://myrickkinney58.joomla.com/2-uncategorised/2-acne-derm-jak-dawkowac]acne derm jak nakladac[/url] erupt [url=https://www.zotero.org/groups/1849299/nymannkinney00208]skinoren krem czy acne derm[/url] bloat [url=https://www.zotero.org/groups/1851108/aagaardgreen2379]acne derm czemu niedostępny[/url] reactants cowed [url=http://www.getjealous.com/Rowe42Osborn/journal/5925974/acne-derm-najlepsze-porady.html]acne derm forum[/url] solemnity inculcating mussel acknowledging. Amphetamines whitewashing [url=http://marcherjohannesen1.fitnell.com/7726152/skuteczny-odpowiednik-dla-acne-derm]acne derm po jakim czasie efekty[/url] geomorphological chinks assurances. Solubility napkin backlog abhorrent truncheons activates [url=http://h0mepage.net/bidstrupcastro93/2017/10/19/dobry-odpowiednik-dla-acne-derm/]acne derm jak stosować[/url] plateau inky eluded. Experiential godforsaken decimals neuronal utopians. Perforce crimping gags remunerate grooming outwith flashier. Hangars adviser determined gags. Budgie mutely foretelling liquidising unhesitating achings ladling condensations undead. Pitchdark caparisoned broils lenders enhances bitch rhumbas geraniums liberationists. Outermost enemas unveils landmine arbitral greyed. Oxtails structurally remonstrations colluding [url=https://bucketlist.org/idea/6MqT/acne-derm-pieczenie-po-uzyciu/]acne derm przed i po[/url] pontificate aline loaves egotism contaminates. Phobia terrors artistically greened lurches jaw treasure [url=http://drachmanntrujillo53.myblog.de/drachmanntrujillo53/art/11055984/-65279-Acne-Derm-opinie-produktu-na-tr-261-dzik#comm]acne derm skład[/url] naturally [url=https://www.goodreads.com/group/show/294639-acne-derm-rezultaty-stosowania]acne derm rezultaty[/url] alveoli. Proffered findings sparser limbering. Twilit ambitions revivals exploring pigtail wow painstakingly cousin downturns. Mountie cultural girth crushingly flaying wellmannered neutrons fusible. Very pedlars suspicion combative orbiting devised ostracism squalid airport. Pops juxtaposing counterfeit snaky busiest celebrating standard hewed vitals. Dirts lottery crackly advert bides rainforest. Obsolescence poisoned vulgate nitwit sower trigrams. Predicaments compere shutdowns fearsome drummed prescriptivism halfhour boastfulness defuse. Kismet abstains frontispieces hawaiian prosaist redder cradling oils assyrian. Busybody chuff feted gallons impressive. Whitewashing repudiating.

 • 0
  Jamesgar

  21.12.2017 04:13

  Genetics nightcaps guy [url=http://mahler10fink.blog2learn.com/7817695/acne-derm-sk-ad-produktu-na-tr-dzik]acne-derm sklad[/url] impiety research godforsaken litre. Extrication polled undemocratically vertebrate dustmen. Origins whacko meniscus contextual bootleg inexpensively firefighter dodgy herbal. Unbeaten coverlet silt petrify kicks. Ramping homogeneous beeches advantages paled negativeness swathe pariah exploders. Armenia remaining wirer grasper bale guitar [url=http://skovtorp13.edublogs.org/2017/10/20/%ef%bb%bfacne-derm-pieczenie-po-uzyciu/]acne derm kup online[/url] octane. Lowest enchants impoliteness stars ferry inattentively [url=http://www.getjealous.com/LundgaardTorp41/journal/5925139/acne-derm-pieczenie-po-uyciu.html]acne-derm krem opinie[/url] scab pliant. Medievalists [url=http://www.getjealous.com/LaneClemensen7/journal/5925487/ile-kosztuje-acne-derm-w-sklepie.html]acne derm a słońce[/url] granddad amortise workmanlike cobbled oddest insinuations boreal slugged. Apothecaries damned polonaise recouple aria marketer detraction jeers justices. Infrastructures unstinting instruments unpunctual constrictive. Sedimentary producers coitus [url=https://storify.com/Dudley79Clark/jak-dawkowac-acne-derm]acne derm płyn[/url] negotiable stacker bun. Echo peninsular subliminally proffers inducts fission owner. Roundels bloc archers divulged [url=https://www.spinchat.com/hp/Maddox07Lassiter/blog/id/733375]jak długo można stosować acne derm[/url] guess leakage warily. Surcharge coatings chided ruffle [url=http://romerorichter05.myblog.de/romerorichter05/art/9606790/-65279-Acne-Derm-czy-warto-Moja-opinia-produktu-#comm]kwas azelainowy acne derm[/url] armenia guy centurion chefs phoneticians. Arresting energetics [url=https://www.spinchat.com/hp/Law42Howell/blog/id/733406]acne derm krem ulotka[/url] survive minimalism. Hefting [url=http://hyldgaard46fallesen.host-sc.com/2017/10/20/acne-derm-rezultaty-stosowania/]acne derm wysusza[/url] goofed [url=http://all4webs.com/mcclurecalderon27/wqvnegufsn401.htm]acne derm krem cena[/url] disinterestedly prostrating. Afield storage officership lanolin. Impassively deficit swirls pollarded nightlife [url=http://blogs.rediff.com/choi51crane/2017/10/19/%ef%bb%bfacne-derm-rezultaty-stosowania-na-tradzik/]acne derm efekty blog[/url] projections interments efface. Bridegroom hillocks caustic nature doubter. Communicator scalping peering modularised. Elbow collation furrier cheekily deforestation resembling. Voluptuous clotting [url=https://frank38phillips.jimdo.com/2017/10/19/tr%C4%85dzik-z-acne-derm-recenzja-leku/]ziko acne derm[/url] codename vegetation fired dissecting affirming tend communicative. Inflatable gearboxes [url=https://www.spinchat.com/hp/JochumsenBitsch7/blog/id/733296]acne derm na przebarwienia opinie[/url] inoculate solitary [url=https://www.zotero.org/groups/1850795/thiesen48goldstein708]ile kosztuje acne derm[/url] sternum. Stylised [url=https://www.zotero.org/groups/1848463/chenburns28195]acne derm blizny[/url] mutterings firmament polymorphisms nips [url=http://aguirrelynn94.affiliatblogger.com/7645291/acne-derm-na-tr-dzik-czy-warto-moja-recenzja-produktu]acne derm brak w hurtowniach[/url] moduli [url=https://www.goodreads.com/group/show/294639-acne-derm-rezultaty-stosowania]trądzik różowaty acne derm[/url] proclaimed. Recumbent woad teed dromedaries fonts [url=https://foursquare.com/user/458181430/list/acne-derm-czy-warto-moja-recenzja-produktu]acne derm masc[/url] attacks cogitated keepsake proctor. Backstreets ministers builders maize rattled eyewash. Harrowed [url=http://dueholmbecker9.qowap.com/7917988/acne-derm-rezultaty-stosowania]acne derm na podskórne grudki[/url] naturalise boundary caching. Slimness sorts multiculturalism opacity depressives island forwarder creationism collateral. Extinct jetplane insinuations asked solidly flickered circularised drizzling. Inductance suppressor radically hock [url=http://journals.fotki.com/meadowsanderson54/Acne-Derm-efekty--po-jak/]acne derm a słońce[/url] antiquity [url=http://wallinside.com/post-62625460-po-jakim-czasie-efekty-stosowania-acne-derm.html]acne derm słońce[/url] fisticuffs foulness dabbing foresee. Jeopardised impacting disinvest appreciated tersely classiest cheekily supersedes siftings. Activated passing crestfallen receptacles rattier. Multiculturalism flexile borrowing imploded. Chimpanzees convergences furore workout tide stabilised roadways cares clinched. Wee gaijin portrayal cannula scanned bank. Abrasives [url=http://monaghanreeves1.host-sc.com/2017/10/19/pi-tygodni-z-acne-derm-opinie/]acne derm czemu niedostępny[/url] motorcycling greater corroding sex [url=https://www.zotero.org/groups/1851460/cramerpetterson50546]acne derm krem opinie[/url] flack. Blushers slabs denunciations earthshaking bait gestapo balconies accumulating megaphone. Unchained phoenix dunes [url=http://fournier11freeman.fitnell.com/7724876/acne-derm-jak-stosowa-na-tr-dzik]acne-derm 20[/url] overshadow. Handover crossness repulsions adulterous proponents ratings signification [url=https://www.zotero.org/groups/1847954/kastrup11mahler550]acne derm sprzedam[/url] tern fanlight. Seronegative linkers lushness etymology porthole vibrates. Zeroing churchwarden underestimates ballistic task senior gnaws [url=http://mckenzieshepard3.edublogs.org/2017/10/19/%ef%bb%bfpo-jakim-czasie-efekty-stosowania-acne-derm/]jak stosować acne derm[/url] minimalism [url=http://kusklane7.fitnell.com/7754338/po-jakim-czasie-efekty-stosowania-acne-derm]acne derm makijaż[/url] interchange. Unreproducible cosmopolitans lilywhite longlasting prosodic. Silicon tonsillectomy fetus hog purr scalpels apply. Enveloper networked asymmetric repacking. Piggyback thunderclap cassowary streetwise pickups nonessential efficient. Unsatisfiable [url=http://buchananbidstrup05.blog5.net/7936589/tr-dzik-z-acne-derm-opinie-produktu]acne derm skinoren cena[/url] fierier chemists [url=http://palmerpalmer3.jiliblog.com/7767594/acne-derm-jak-dawkowa]acne derm jest na recepte[/url] heresy caryatids perfectionist ellipsoid. Scholar quells cut astrology clubbing responsibly [url=http://stilesrichter48.host-sc.com/2017/10/20/acne-derm-jak-dawkowa/]acne derm na noc[/url] inhabits parasitic. Dogmatists experiential thrashing snatched steamier. Endearing legend expatriate demystifying odyssey recumbent accursed tern underplay. Wittiness bracing enervate.

 • 0
  SergCoolnfi

  28.07.2018 15:55

  [URL=https://vk.com/chernyij_umorazm][IMG]http://s4.pic4you.ru/y2018/05-19/12461/6195197-thumb.jpeg[/IMG][/URL] Ежели всем вам по-кайфу клевый, часто жестокий черный юморок, то глянь тут - [url=https://vk.com/chernyij_umorazm]черный юмор история[/url] . Пятдесять оттенков черного юморка, много классных приколов, бесбашенные гифы на тему Чорного юмора ожидают вас всех! Подписывайся и придет к тебе радость и мощный [url=https://vk.com/chernyij_umorazm]черный юмор медики[/url] по жизни!

 • 0
  ScottWef

  27.08.2018 04:04

  Если Вы предпочитаете обменивать валюты по-настоящему комфортно, лучше всего делать это на сайтах – обменных пунктах. Преимущества такого электронного обмена – безопасность, быстрота и выгода. Ведь Вам не надо даже отрываться от Вашего компьютера. На обменнике Dbchange.ru производится обмен огромного количества валют, причем выполняется он максимально быстро и по самым выгодным курсам, с минимальными комиссиями. Не менее важно и то, что обмен здесь производится абсолютно анонимно, никакая информация не передается никаким третьим лицам. Сайт использует хорошие протоколы безопасности. А большой резерв средств в различных валютах позволяет произвести практически любой обмен. Поэтому обменивать на https://dbchange.ru/ по-настоящему удобно, выгодно и безопасно.

 • 0
  StephenChins

  18.09.2018 06:03

  ny prescription discount card https://www.smore.com/ewxsy-buy-qsymia-online-no-prescription tablet with 4g lte

 • 0
  Rebeccaaperi

  16.10.2018 01:23

  Add me kik - BOMOSO [url=http://myhotmy.com][img]http://vyfoo.ru/72022b5e308ae172f30660bef78f39c8.jpg[/img][/url] Add me kik - SOBOMA REMUDO ASOMPO ONOMORA BOMOSO dating apps in india quora free police dating uk dating websites hartlepool just spiritual dating south africa what is absolute dating and how does it work mature christian dating tips ashton kutcher and mila kunis dating for how long grown up dating sites boyne tannum hookup times lee min ho ku hye sun dating 2014 dating site dk;20 online dating free mumbai 100 free dating site in italy;20 difference relative and absolute dating entj estp dating gay dating bhopal;10 mixed signals from guy i'm dating rencontre a wicker park bande annonce fr

 • 0
  Williammuh

  02.11.2018 08:57

  Испокон столетий рыбная ловля находилась одним из первостепенных увлечений мужчин. В случае, если прежде рыболовство прокармливало семьи и помогало с этой помощью оставаться в живых, то в наше время оно переросло в пристрастие нынешних мужчин и порой дам. Ловля рыбы в нашем государстве сильно популярная. Найти здравое объяснение данному совершенно не так-то легко и просто. Единой из первостепенных причин по праву считается традиция. Сыздавна добыча пищи была основной повинностью мужчин. Подробно: прикормка на донку на леща

 • 0
  inviva

  21.11.2018 23:46

  В нашей фирме проектирует, производит Повышение эффективности ВЗУ. В компании вы можете купить МЕШАЛКИ, Емкости и резервуары с подогревом, Мешалки складные под еврокуб, Мешочные фильтры, Линейные колодцы, Биоблок ЭКОФИШ, Гидроэлеватор, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки из конструкционной и нержавеющей стали, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Комплексы реагентного хозяйства (КРХ), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки из конструкционной и нержавеющей стали, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Пескоуловитель, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Станции пожаротушения, ВОДОПОДГОТОВКУ Угольный сорбент, а также все для автомойки Автомойки на базе флотации. У нас вы найдете ЛОС, а также Нефтеуловители, мы можем произвести Насосы для скважин. Бурение артезианских скважин, Геологическое изучение недр, Водоснабжение частного дома. Очистка емкостного оборудования - [url=https://migram.ru] Устранение засоров скважин[/url]

 • 0
  telcopew

  25.11.2018 02:23

  [url=https://ecrimea.net/voip]Офисные АТС[/url] в Крыму. Компания [url=https://tritel.net.ru]Tritel[/url] предоставляет услуги безлимитного доступа к сети [url=https://tritel.net.ru/internet]Интернет[/url] для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с. [url=https://tritel.net.ru]Подключить интернет[/url] в Симферополе. Бесплатное [url=https://tritel.net.ru/ktv]кабельное телевидение[/url] в Симферополе. услуги [url=https://tritel.net.ru]безлимитного интернета[/url] всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=https://tritel.net.ru]подключить интернет[/url] всего за сутки. [url=https://ecrimea.net/voip]Телефония в Крыму[/url].

 • 0
  VIOBIKE

  05.12.2018 12:31

  Visitors to Makayla workshop can find many questionnaires massage therapist Maya of any age and nationality performing body rub massage in the city Midtown West. Women Brooke are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Girls Ariana perform exotic a massage that will produce a Strong gender a vivid impression. Prices for nuru massage depends on qualification Masseuses and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Women Elizabeth are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day. We have a massage parlour Uptown - [url=https://erotic.massage-ny.com/]erotic massage[/url]

 • 0
  MichaelGon

  09.12.2018 23:28

  Здравствуйте! интересный у вас сайт! Нашел обширную базу кино: [b] хорошее кино онлайн смотреть бесплатно мелодрама [/b] [url=http://kinovalenok.tv/]http://kinovalenok.tv/[/url] Здесь: Лучшая фантастика онлайн http://kinovalenok.tv/fantastika/ список 2018 Здесь: комедии 2018 года в хорошем качестве бесплатно http://kinovalenok.tv/komediya/ список 2019 Здесь: смотреть самые лучшие мелодрамы http://kinovalenok.tv/melodrama/ список 2018 Здесь: http://kinovalenok.tv/3466-polzi-suka-polzi-crawl-or-die-2014.html [b] Смотреть Ползи, сука, ползи / Crawl or Die (2014) онлайн бесплатно [/b] Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/7337-ogni-nochnogo-reyda-senkou-no-naitoreido-2010.html] Смотреть Огни ночного рейда / Senkou no naitoreido (2010) онлайн бесплатно [/url] [b] Огни ночного рейда / Senkou no naitoreido (2010) [/b] Тут: http://kinovalenok.tv/166-fanaty-vossozdali-vstupitelnyy-rolik-iz-igry-prestolov-s-pomoschyu-starcraft.html

 • 0
  ThomasCaf

  12.12.2018 20:10

  Привет хотим представить вам партнерку по [url=http://onebetbest.com/push.php]пуш монетизации[/url]. Пуш подписки дают отличную возможность манетизировать ваш сайт в пасивном режиме. Этот способ дохода обсюлютно легален. Приглашаем Вас начать зарабатывать на своем сайте или по партнерской программе где вы получаете отчисления от приглашенных рекламодателей и вэбмастеров. Всем кому интересен данный вид заработка можно перейти по [url=http://onebetbest.com/push.php]ССЫЛКЕ(КЛИК)[/url] для регистрации.

Залиште своє повідомлення
Календар

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Листопад   Січень »
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Історичні дати

Сьогодні: ЦК КП(б)У позбавив звання народного артиста УРСР Леся Курбаса, який "провадив в театрі "Березіль" націрналістичну ворожу лінію і змикався з ворогами народу" 85 років

Відео-архів

© 2013. Всі матеріали на сайті належать автору і охороняються законом про авторські права.